Pressemelding

59,3 millioner til sikring av kulturhistorisk viktige kirker

Både middelalderkirker og kirker fra før 1850 får støtte til vedlikehold.

Publisert: 7. juli 2021

Hedrum kirke i Larvik
Hedrum Kirke Hedrum middelalderkirke i Larvik er blant kirkene som har fått tilskudd til klimaskallsikring. Foto: Eva Smådahl, Riksantikvaren

Som et ledd i regjeringens innsats for å få Norge ut av koronakrisen, har Stortinget i 2021 gitt en ekstrabevilgning på 59,3 millioner kroner over Barne- og familiedepartementets (BFD) budsjett til bevaringen av kulturhistorisk viktige kirkebygg. Som i tidligere utlysninger har departementet bedt Riksantikvaren om å forvalte midlene.

– Kirkene er viktige kulturminner og fellesskapsbygninger som mange har et nært forhold til. Midlene vil gi mange kirker et skikkelig løft i arbeidet med vedlikehold og istandsetting. Særlig viktig er det at en nå prioriterer de mange middelalderkirkene, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Hele 328 tilskudd er fordelt til 213 kirker siden høsten 2019. Det er gjennomført fem utlysninger med midler fra Barne- og familiedepartementet (BFD) til sikring av kulturhistorisk viktige kirker. Midlene har gått til brannsikring og istandsetting.

Middelalderkirker og kirkebygg fra før 1850

Resultatet av den femte utlysningen av tilskuddsmidler er nå klart. Denne gangen valgte Riksantikvaren, i samråd med Barne- og familiedepartementet, KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) og Kirkerådet, å prioritere følgende kirker: eiere av kirkebygg fra 1850 og eldre kunne søke om utskifting av gammelt og brannfarlig elektrisk anlegg, mens eiere av middelalderkirker i stein kunne søke om istandsetting eller sikring av klimaskallet og tilskudd til forprosjekt for både utbedring av murverk og slokkeanlegg.

Vedlikehold

Gjennom KAs Kirkekontroll i 2017 ble det klart at tårn, yttertak og yttervegger på middelalderkirker i stein er blant de bygningsdelene som kommer dårligst ut i tilstandsundersøkelsen. Det er disse delene av kirkebygget som er mest værutsatte. Mangelfullt vedlikehold av kirkens klimaskall vil ofte gi omfattende og kostbare følgeskader på bærende konstruksjoner og andre deler av bygget. Kirkekontrollen viser også at middelalderkirkene i stein har en alvorlig svak tilstand for ytterveggene. På grunn av den høye alderen, den kulturhistoriske verdien og den dårlige tilstanden kunne disse kirkene tildeles midler i denne omgang.

Når det gjelder større istandsetting av middelalderkirkenes murverk, så er man i hvert enkelt tilfelle nødt til å gjøre en grundig undersøkelse for å vurdere murveggenes tekniske tilstand, for å kunne bestemme omfanget og metoden for istandsettingen. Installasjon av slokkeanlegg i middelalderkirker har vist seg å være prosjekter som krever særskilt god planlegging både når det gjelder prosjektet som sådan og finansieringen. Derfor gis tilskudd nå til forprosjektering av slike viktige tiltak.

Fordeling

I utlysning nr. 5 fordeles 76 tilskudd på følgende måte:

  • 22 tilskudd til utskifting av elektrisk anlegg
  • 28 tilskudd til istandsetting/sikring av klimaskall
  • 12 tilskudd til forprosjekt for utbedring av murverk
  • 14 tilskudd til forprosjekt slokkeanlegg
Tilskudd til klimaskallsikring av middelalderkirker i stein
Kirke Fylke Tilskudd
Bergen domkirke Vestland 1 000 000
Eidsberg Viken 1 000 000
Fana Vestland 1 000 000
Gjerpen Vestfold og Telemark 1 000 000
Hedenstad Viken 1 000 000
Hedrum Vestfold og Telemark 490 080
Heggen Viken 1 000 000
Hurum Viken 1 000 000
Korskirken Bergen Vestland 1 000 000
Kvamsøy Vestland 600 000
Lørenskog Viken 1 000 000
Løvøy kapell Vestfold og Telemark 516 000
Mariakirken Gran Innlandet 550 000
Mære Trøndelag 990 000
Nes Ringsaker Innlandet 1 000 000
Orre gamle Rogaland 100 000
Ringsaker Innlandet 1 000 000
Rokke Viken 1 000 000
Rygge Viken 1 000 000
Røyken Viken 1 000 000
Sauherad Vestfold og Telemark 540 000
Selbu Trøndelag 400 000
Skiptvedt Viken 450 000
Slindremoen Innlandet 69 315
Stavanger domkirke Rogaland 1 000 000
Styrvoll Vestfold og Telemark 87 000
Talgje Rogaland 414 000
Tjølling Vestfold og Telemark 281 000
Sum 20 487 395
Tilskudd forprosjekt utbedring av middelalderkirkenes murverk
Kirke Fylke Innvilget
Balke Innlandet 180 000
Efteløt Viken 288 000
Haslum Viken 300 000
Hedenstad Viken 288 000
Heggen Viken 300 000
Hesby Rogaland 300 000
Nannestad Viken 23 310
Nes Ringsaker Innlandet 324 000
Romnes Vestfold og Telemark 300 000
Sørbø Rogaland 300 000
Talgje Rogaland 300 000
Tanum Bærum Viken 300 000
Sum   3 203 310

Tilskudd til utskifting av elektrisk anlegg

For kirker fra 1850 og eldre

Kirke Fylke Tilskudd
Buvik kirke Trøndelag 149 400
Bø kirke, Vesterålen Nordland 300 000
Dagali kirke Viken 60 000
Dale kyrkje, Luster Vestland 300 000
Dovre kyrkje Innlandet 300 000
Dypvåg kirke Agder 90 000
Fenstad kirke Viken 167 760
Grindheim kyrkje, Etne Vestland 300 000
Holt kirke, Tvedestrand Agder 150 000
Høydalsmo kyrkje Vestfold og Telemark 198 000
Kongsberg kirke Viken 300 000
Leikanger kyrkje, Leikanger Vestland 120 000
Lårdal kyrkje Vestfold og Telemark 162 000
Mo kyrkje, Tokke Vestfold og Telemark 180 000
Nes kyrkje, Luster Vestland 300 000
Nordby kirke, Ås Viken 90 000
Skaun kirke Trøndelag 124 680
Skoger gamle kirke Viken 300 000
Stødle kyrkje, Etne Vestland 300 000
Sørbø kyrkje Rogaland 300 000
Udenes kirke Viken 142 800
Øksnes kirke Nordland 60 000
Sum 4 394 640

Kontaktperson

Pressetelefon: 404 65 153