Pressemelding

Fredet Finnegården på Røros

Mandag ble tre bygninger på Røros fredet: Finnegården i Bergmannsgata 11, Litjtrøa på Sundet og vognbua i Øragata 9. Fra før er det stort sett kulturminner knyttet til bergverksdriften som er fredet på Røros. Nå fredes tre bygninger som er nært knyttet til handelshuset J. Engzelius & Søn AS.

Publisert: 20. februar 2018 | Endret: 17. desember 2019

Bilde av Finnegården på Røros. Foto er tatt av Ingrid Melgård, Riksantikvaren
Finnegaarden Finnegården på Røros. Foto: Ingrid Melgård, Riksantikvaren

Handelshuset Engzelius er det eldste handelshuset på Røros, og hadde stor betydning for bergstaden fra omkring midten av 1800-tallet helt inn til vår tid.

– Med disse fredningene favner vi om historien om livet til en familie, og virksomheten i en bedrift som har satt store spor på Røros over en lang tidsperiode, sier riksantikvar Jørn Holme.

Mandag ettermiddag feiret Riksantikvaren fredningen utendørs i gårdsrommet i Finnegården, med servering av gløgg og solskinnskringle til de frammøtte.

«Storingsgård»

Finnegården i Bergmannsgata er en av de største og mest komplette «storingsgårdene» i Bergstaden.

Gårdsanlegget har tilnærmet opprinnelig gårdsstruktur med de fleste uthusene bevart.

Det lokale begrepet «storing» brukes om overklassen på Røros; både overklassen ved bergverket, og de som skapte sin rikdom først og fremst på handel og annen forretningsvirksomhet.

Bildet viser Jørn Holme som overrekker fredningsdiplomet til eieren av Finnegården. Foto er tatt av Marit Vestvik, Riksantikvaren
Finnegaarden Fredning Jørn Holme overrekker fredningsdiplomet til eieren av Finnegården. Foto: Marit Vestvik, Riksantikvaren

Engzelius-familien ble en av de mest fremtredende «storing»-familiene på Røros, og deres virksomhet var ikke bare knyttet til handel. Familien var også sterkt inne blant annet i industri, bank og gruvevirksomhet.

Hovedbygningen på Finnegården ble opprinnelig reist på 1700-tallet og hadde flere eiere, før Magnus Engzelius kjøpte eiendommen i 1869. Med sine over 60 rom er Finnegården det største våningshuset på Røros.

Bilde av Gårdsrommet på Finnegården. Foto er tatt av Ingrid Melgård, Riksantikvaren
Finnegaarden Gaardsrommet Gårdsrommet på Finnegården. Foto: Ingrid Melgård, Riksantikvaren

Vognbu og landsted

Nede på Øra, ligger en enetasjes vognbu som tilhørte handelshuset Engzelius.

De bygde den trolig om til vognbu for sine kjøretøy, i mellomkrigstida.

Overklassens landsteder omkring Bergstaden hadde en viktig dobbeltfunksjon som setre og rekreasjonssteder.

Landstedene representerer en viktig side ved bergstaden Røros. Litjtrøa er ett av tre slike som ligger samlet i et svært godt bevart kulturlandskap på Sundet.

20.02.2018 10:35 endret 20.02.2018 11:20

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153