Pressemelding

Fredning x 2 på Kampen

Idylliske Kampen i Oslo har en lang og spennende historie. Nå har Riksantikvaren fredet to av Kampens boligeiendommer.

Publisert: 10. januar 2017 | Endret: 19. desember 2019

Husene som fredes på Kampen ble opprinnelig kalt Lundin-husene, etter Lundin-familien som eide dem. Her på bildet er Olaf Lundin i 1911. Foto: Oslo Museum
Kampen I 1911 Husene som fredes på Kampen ble opprinnelig kalt Lundin-husene, etter Lundin-familien som eide dem. Her på bildet er Olaf Lundin i 1911. Foto: Oslo Museum

På 1800-tallet var Kampen en forstad utenfor bygrensene til det gamle Kristiania. Trehusbebyggelsen som mange forbinder området, er det som gjenstår av en hel trehusforstad bygget i andre halvdel av 1800-tallet. De to eiendommene som nå er fredet ligger i Bøgata 3 og Normannsgata 48. Bygningene her utgjorde tidligere én eiendom, uten gjerde mellom.

I dag ligger husene på to forskjellige eiendommer, med forskjellige eiere. For begge eiendommer inkluderer fredningen uthus og hager.- I dag er Kampen er en av de viktigste og best bevarte forstedene til gamle Kristiania.

Både hus og hager er blant de beste representantene på hovedstadens forstadsboliger fra denne perioden, sier riksantikvar Jørn Holme.

Bøgata 3

Boligeiendommen i Bøgata 3 ble bygget i 1889, og består av hovedbygning med hage og en privetbygning, det vil si utedo!
Hovedbygningen kjennetegnes blant annet av to forseggjorte skorsteinspiper i flerfarget, glasert tegl.

Bygningens sørside prydes av en glassveranda og en liten saltaksark.

Bildet viser en glassveranda i Bøgata 3 på Kampen i Oslo. Foto: Riksantikvaren
Kampen Bøgata 3 Hus Glassveranda i Bøgata 3 på Kampen i Oslo. Foto: Riksantikvaren

Normannsgata 48

Det rødmalte huset i Nordmannsgata 48 er en boligeiendom fra siste halvdel av 1800-tallet. Eiendommen er komplett med uthus, hage og gårdsplass.Langs nordre del av eiendommen ligger bygninger hvor man tidligere hadde både stall og utedo. I likhet med huset i Bøgata, finner vi også en innebygget glassveranda på byggets sørside.

Bilde av En av to skorsteinspiper i Bøgata 3. Foto: Riksantikvaren
Kampen Bøgata 3 En av to skorsteinspiper i Bøgata 3.
Foto: Riksantikvaren
Bilde av Kampen Normannsgata 48. Foto: Riksantikvaren
Kampen Normannsgata 48 Grønt og fint i Normannsgata på Kampen.
Foto: Riksantikvaren

Små trehusenklaver

Oslos bygrense ble endret og utvidet i 1878. Forstadsbebyggelsen i Oslo er blitt liggende som enklaver av trehus mellom den gamle bygrensen og de nye, større boligområdene fra 1930-årene og tidlig etterkrigstid.

Byantikvaren i Oslo har utarbeidet fredningssakene på Kampen og mener at begge bygninger er særlig gode eksempler på forstadsbebyggelse.

Bygningene har høy kulturhistorisk og arkitektonisk verdi og er også svært interessante med tanke på hovedstadens historiske byplan.

Dato 10.01.2017 13:35 endret 11.01.2017 11:27

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153