Pressemelding

Gamle Vossebanen fredet

Gamle Vossebanen åpnet i 1883 og var første del av Bergensbanen. Nå er strekningen Tunestveit-Midtun fredet.

Publisert: 19. september 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av Gamle Vossebanen. Foto: Museet Gamle Vossebanen
Gamle Vossebanen I dag er det museumstogdrift på Gamle Vossebanen. Foto: Museet Gamle Vossebanen

Gamle Vossebanen er den eldste delen av den gamle hovedlinjen mellom Bergen og Oslo. Jernbanen ble del av et større samferdselsnett, med postveier og fjordbåttrafikk. Ingen andre jernbanestrekninger kan i dag vise til denne kombinasjonen mellom tog- og båttransport.

─ Gamle Vossebanen er en flott jernbanestrekning gjennom fjordlandskapet. Her kombineres fjord, fjell og imponerende ingeniørkunst, sier fungerende riksantikvar Marit Huuse. I dag er det museumstogdrift på banen mellom Garnes og Midttun.

Fredningen

Gamle Vossebanen er valgt ut av Jernbaneverket og anbefalt for fredning i Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen.

Formålet med fredningen er å sikre og bevare dens jernbanetekniske karakteristika og hovedpreg.

Fredningen skal ivareta jernbanestrekningens infrastruktur med stasjoner, holdeplasser, plattformer, gjerder, bygninger med mer. Den fredete strekningen er på 21,4 km.

Dato 19.09.2016 15:27 endret 04.10.2016 10:07

Bildet viser jernbanesvillene på Vossebanen. Foto: Museet Gamle Vossebanen
Vossebanen Jernbanesviller Foto: Museet Gamle Vossebanen

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153