Pressemelding

Gården Sud-Åbø fredet

I Hjartdal i Telemark ligger gården Sud-Åbø. Gården har vært i drift helt fra middelalderen og fram til 1960-tallet. Nå er den fredet av Riksantikvaren.

Publisert: 30. juni 2017 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av dei to lofta på Sud - Åbø. Vesleburet til venstre er datert til mellomalderen. Cathrine Skredderstuen Rolland, Riksantikvaren
Sud Åbø Dei to lofta på Sud - Åbø. Vesleburet til venstre er datert til mellomalderen. Foto: Cathrine Skredderstuen Rolland, Riksantikvaren

– Det er et flott og autentisk gårdsmiljø som nå er fredet. På Sud-Åbø finner vi bygninger fra middelalder, 1700-, 1800-, og 1900-tallet, som ligger i et vakkert kulturlandskap, sier fungerende riksantikvar Marit Huuse.

Førindustrielt

Sud-Åbø er et veldig godt eksempel på et førindustrielt gårdsbruk i dal- og fjellbygdene i Telemark. Åbø-gårdene har hatt fedrift og jordbruk som hovednæringer, og noe skogsdrift. Både bygninger og strukturer i terrenget forteller om næringene på gården. Steingjerder og rydningsrøyser vitner om gamle driftsmåter, inndeling gårdene imellom og om grenser mellom ulike markstykker.

Bilde av alle bygningane til Sud Åbø. Garden Sud-Åbø i Hjartdal har i dag sju freda bygninger på tunet. Foto: Cathrine Skredderstuen Rolland, Riksantikvaren
Sud Åbø Garden Sud-Åbø i Hjartdal har i dag sju freda bygninger på tunet. Foto: Cathrine Skredderstuen Rolland, Riksantikvaren

Fredningens omfang

Sud-Åbø har vært i kontinuerlig bruk og drift siden middelalderen, og de fleste bygningene står fortsatt i sitt opprinnelige miljø. Anlegget består en av rekke bygninger, som loft, sommerfjøs (sel), stue (bolighus), badstue med utedo, eldhuset, låve, fjøs og sag. Hele gårdsanlegget er nå fredet. I tillegg er et eiendommen rundt bygningene fredet, slik at gården også i fremtiden kan oppleves i sitt opprinnelige miljø.

Fredningssaken er utarbeidet av Telemark fylkeskommune.

Dato 30.06.2017 11:49 endret 14.08.2017 12:15

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153