Pressemelding

Haagensenverkstedet er fredet av Riksantikvaren

Motorverkstedet ble bygget på 1920-tallet i Rognan i Nordland, og var del av et av de største båtbyggermiljøene i Norge.

Publisert: 25. september 2019 | Endret: 17. desember 2019

bilde av Haagensenverkstedet i Rognan i Nordland. Foto: Ståle Arfeldt Bergås, Riksantikvaren
Haagensenverkstedet Haagensenverkstedet i Rognan i Nordland. Foto: Ståle Arfeldt Bergås, Riksantikvaren

Haagensenverkstedet var et spesialverksted for vedlikehold og reparasjoner av båtmotorer og teknisk båtutstyr, og det eneste verkstedet av sitt slag som er bevart i området.

Verkstedet ble bygd på 1920-tallet. I nærheten av verkstedbygningen står porten til Drageslipen, «Drageporten», som også fredes.

– Haagensenverkstedet er et kulturminne som vitner om Rognans og Saltdals båtbyggertradisjoner. Verkstedet forteller historien om datidens satsing på industri og moderniseringen av Nord-Norge, og om den store endringen i norsk kystkultur med motoriseringen av den norske fiskeflåten, sier riksantikvar Hanna Geiran.

I Rognanfjæra var det stor aktivitet og flere virksomheter knyttet til fartøybygging. Haagensenverkstedet ligger lengst øst av alle byggene i området. Motorverkstedet var en viktig del av virksomheten i Rognanfjæra og en forutsetning for å kunne ruste ut fartøyene. Verkstedet var moderne for sin tid og godt utstyrt.

Fra seil til motor

På 1800-tallet ble nesten alle båter som var i bruk i Bodø, Salten, Lofoten og Vesterålen, laget i Saltdal. Omkring 1900-tallet ble det vanlig med motor i fiskefartøyene istedenfor seil. Fartøyene ble større og tyngre, noe som førte til konsentrasjon av båtbyggingen på Rognan.

Brødrene Magnus og Klaus Haagensen startet mekanisk verksted i 1915. Driften ble basert på oppdrag fra båtbyggeriene i Rognan. Verkstedet var i drift frem til 1960-tallet.

Bilde av Porten til Drageslipen (Drageporten) står like ved Haagensenverkstedet. Foto: Ståle Arfeldt Bergås, Riksantikvaren
Haagensenverkstedet Porten til Drageslipen (Drageporten) står like ved Haagensenverkstedet. Foto: Ståle Arfeldt Bergås, Riksantikvaren

Teknisk utstyr bevart

Verkstedet er svært autentisk. Store deler av det tekniske utstyret er bevart og inventaret er i relativt god stand. Haagensenverkstedet forteller på en god måte om arbeidsforholdene innen denne delen av verkstedindustrien, og den tekniske utviklingen fra 1920-tallet fram til 1960-tallet.

Dato 25.09.2019 09:50 endret 25.09.2019 09:50

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153

Dokumenter