Pressemelding

Henningsvær ett steg nærmere Kongens bord

Kulturmiljøfredningen av Henningsvær ble fredag 25. mars sendt over til Klima- og miljødepartementet, som nå vil forberede fredningen for behandling hos Kongen i statsråd. – Dette betyr at vi er ett steg nærmere et vedtak, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 25. mars 2022

Henningsvær Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

– Vi har hatt en lang og god prosess med fredningen av Henningsvær, sier Geiran. – Vi har lært mye underveis, og ikke minst har vi hatt et godt samarbeid med lokalmiljøet. Jeg er imponert over engasjementet i medvirkningen fra Henningsværingene, og vil takke alle for å ha bidratt konstruktivt, slik at vi får et fredningsforslag som er tilpasset Henningsvær.

Henningsvær skal bevares som et av landets historisk viktigste fiskevær. Fredningen skal opprettholde og videreutvikle Henningsvær som et levende sted med boliger, fiske, handel og annen næringsvirksomhet, og skal gi muligheter for utvikling. Henningsvær er et av landets viktigste fiskevær, og det har hele tiden vært et premiss at fredningen skal gi rom for at dette skal fortsette i fremtiden også.

– Vi ser sporene av utviklingen i Henningsvær, sier Geiran, og det er lett å lese hvordan natur, teknologi og samfunn har formet fiskeværet gjennom tidene. Mangfoldet og variasjonen vi kan se i særegne Henningsvær er det verdt å ta vare på.

Henningsvær Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Kystens historie

Henningsvær er et godt eksempel på kystens utviklingshistorie. Stedet forteller om historien gjennom byggverk og strukturer fra fiskeriene, kystens infrastruktur og boliger og annen næring. Derfor skal fredningen bidra til å bevare Henningsvær som en kilde til kunnskap og opplevelse for dagens og fremtidens generasjoner, og som ressurs for samfunnsutviklingen.

Etter at Vågan kommune høsten 2021 vedtok at kommunen ønsket fredningen, har fredningssaken vært på sentral høring hos statlige virksomheter og sentrale interesseorganisasjoner innen kulturmiljø, fiske, reiseliv og samfunn. Det kom inn i alt syv uttalelser i denne høringen. Merknadene medførte ingen endringer i fredningsforslaget.

Nå er det opp til først regjeringsapparatet og deretter kongen å beslutte om Henningsvær kulturmiljø skal fredes.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153

Henningsvær kulturmiljøfredning

Henningsvær foreslås fredet på grunn av at fiskeværet har store kulturhistoriske verdier.

Her kan du lese mer om prosessen.