Pressemelding

Historisk vandrerute i levende stølslandskap

Fredag 3. august åpner Riksantikvaren og Turistforeningen den historiske vandreruta Stølsruta i Valdres. Publikum inviteres med på tur gjennom det største sammenhengende området med aktive støler i Nord-Europa.

Publisert: 30. juli 2018 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av en gård i Haugerudstølen I Vestre Slidre. Foto er tatt av Svein Erik Ski
Haugerudstølen I Vestre Slidre Foto: Svein Erik Ski

Åpningsarrangementet finner sted på stølsfestivalen på Vaset fredag 3. august klokken 13. Blant deltakerne er statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal fra Landbruks- og matdepartementet, generalsekretær Nils Øveraas i DNT og avdelingsdirektør Leidulf Mydland fra Riksantikvaren.

Arrangementet er åpent for publikum, og deltakerne inviteres til å være med på å gå et strekk av Stølsruta fra Nøsen til Jaslangen etter det offisielle programmet.

Tilrettelagt tursti

Historiske vandreruter er et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren der gamle ferdselsveier får nytt liv som merkete turruter.

Stølsruta er en fem dagers vandring som går over stølsvidda som strekker seg gjennom Nord- Aurdal, Vestre Slidre og Vang i Valdres. DNT Valdres har i samarbeid med Valdres Natur- og Kulturpark merket og tilrettelagt tursti langs hele ruta.

Bildet viser en Brannvarslingsvarde på Hugakollen langs Stølsruta. Foto er tatt av Katharina Sparstad
Hugakollen Brannvarslingsvarde på Hugakollen langs Stølsruta. Foto: Katharina Sparstad

Underveis kan turgåere overnatte på stølene, stifte bekjentskap med beitedyra og smake på stølsprodukter. Dagsetappene er ikke lengre enn at turen er overkommelig også for barnefamilier. Mesteparten av turen er i lettgått åpent beitelandskap over tregrensa.

bilde fra stølsruta slåtteeng. Fotografert av Katharina Sparstad
Stølsruta Slåtteeng Foto: Katharina Sparstad

Kulturarv og friluftsliv

– Kulturlandskapet på Stølsvidda er unikt. Her finnes historiske spor helt fra steinalderens veidekultur og fram til i dag. Det er flott at turgåere nå får oppleve dette landskapet på nært hold, sier avdelingsdirektør Leidulf Mydland fra Riksantikvaren. Stølsruta er den niende ruta som åpnes siden Riksantikvaren og DNT startet opp den felles satsingen på Historiske vandreruter i 2013. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Miljødirektoratet.

– De utvalgte rutene gir deg flotte friluftsopplevelser i kombinasjon med unik kulturarv. Stølsruta er beitedyras rike, og her har folk og dyr levd sammen sommer etter sommer, sier generalsekretær Nils Øveraas i DNT.

Stølsområdet ruta går gjennom har status som Utvalgt kulturlandskap i jordbruket, og er også foreslått som Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse i Oppland.

I store deler av Valdres brukes ordet støl i stedet for seter om sommerdrift: opprinnelig var en støl plassen der de «sto» med dyra i utmarka.

Dyrene ble samlet inni kveer, eller innhegninger, for melking.

Et historisk bilde fra stølsruta. Bildet viser dyretransport over Slidrefjorden, på vei til stølsvidda. Bilde utlånt av Valdresmusea.
Historisk Bilde Dyretransport over Slidrefjorden, på vei til stølsvidda. Foto: Bilde utlånt av Valdresmusea.

Åpning av Historisk vandrerute Stølsruta i Valdres

Tid: Fredag 3. august kl. 13-15
Sted: Vasetstølen. Adresse: Vasetstølen, Murkelivegen 14, Vaset, 2960 Røn

Kontaktpersoner:

DNT Valdres/Valdres Natur- og kulturpark: Ina Syversen, tlf 90 19 48 30, ina.syversen@valdres.no
Historiske vandreruter: Louise Brunborg-Næss, tlf 48 29 73 73, louise.brunborg-naess@dnt.no

Les mer om Historiske vandreruter her

30.07.2018 10:25 endret 03.08.2018 10:51

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153