Pressemelding

Huseby kongsgård fredet

Lørdag 16. juni ble Huseby kongsgård i Farsund fredet av Riksantikvaren. På Huseby har det vært sammenhengende gårdsdrift siden middelalderen.

Publisert: 22. juni 2018 | Endret: 17. desember 2019

Bilde av Huseby Kongsgård. Foto er lånt av Vest-Agder fylkeskommune
Huseby Kongsgård Foto: Vest-Agder fylkeskommune

Huseby i Farsund er en stor gård med tunstruktur fra middelalderen, hage og park. Hovedbygningen er opprinnelig fra 1700-tallet, og gården har også driftsbygninger fra både 1800- og 1900-tallet. Gården er fremdeles i aktiv drift.

Bilde av Riksantikvar Jørn Holme overrakte fredningsdokumentene til eierne Inger og Trygve W. Jensen. Foto er tatt av Bjarne Tresnes Sørensen, Fylkeskonservatoren i Vest-Agder
Huseby Kongsgård Riksantikvar Jørn Holme overrakte fredningsdokumentene til eierne Inger og Trygve W. Jensen. Foto: Bjarne Tresnes Sørensen, Fylkeskonservatoren i Vest-Agder

–Huseby kongsgård er et kulturmiljø av nasjonal verdi, og et sted med en lang og spennende historie.

På Huseby har det vært både kongsgård, fogdegård, sete for lensherrer, lystgård og sammenhengende gårdsdrift i tusen år, sier riksantikvar Jørn Holme.

Mye tyder på at Huseby alt i sagatid tilhørte kongemakten, og tidlig ble et viktig militært, administrativt og økonomisk knutepunkt.

Gården har som gammel kongsgård, lystgård, landbruksskole og privat storgård hatt en viktig posisjon både regionalt og nasjonalt. Alle bygningene er godt bevart.

Fredningen

Fredningen omfatter hovedbygningen (med interiører i første etasje), forpakterboligen, stabburet, driftsbygningen og grøntanlegget. Fredningen skal ikke være til hinder for gårdsdrift i området. Fredningssaken er utarbeidet av Vest-Agder fylkeskommune.

22.06.2018 09:39 endret 26.06.2018 10:33

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153