Pressemelding

Internasjonal klimainnsats for kulturminner i nord

Norge skal nå samarbeide med Island, Irland, Russland, Sverige og Skottland for at flere kulturminner i nord skal stå rustet til å takle klimaendringene.

Publisert: 13. juni 2017 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av Otternes bygdetun i Aurland kommune i Sogn og Fjordane er et av kulturmiljøene som den internasjonale klimasatsningen tar utgangspunkt i. Foto: Marte Boro, Riksantikvaren
Klima Otternes Aurland Otternes bygdetun i Aurland kommune i Sogn og Fjordane er et av kulturmiljøene som den internasjonale klimasatsningen tar utgangspunkt i. Foto: Marte Boro, Riksantikvaren

I nordlige strøk merkes klimaendringene i form av våtere, varmere og villere vær. Og i Arktis stiger temperaturen raskere enn noen andre steder på kloden. Klimaendringene har også betydning for bevaringen av kulturminner. Bygninger og arkeologiske kulturminner står i fare for å ødelegges eller forsvinne raskere, eksempelvis på grunn av råte eller erosjon.

Adapt Northern Heritage
Prosjektet Adapt Northern Heritage starter opp i disse dager og skal foregå fram til juni 2020. Gjennom prosjektet har man som mål å lage et web-basert vurderings- og veiledningsverktøy for bedre forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i et endret klima.

Verktøyet vil bli utviklet, utprøvd og demonstrert gjennom utvikling av tiltaksplaner ved ni ulike kulturminner eller kulturmiljøer. For Norges del vil kulturminner på Svalbard og i Aurland kommune i Sogn og Fjordane få utviklet slike tiltaksplaner. Her vil man da gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser og lage et klimatilpasset bevaringsregime. Disse «demonstrasjonsanleggene» vil deretter tjene som modell for liknende tiltak andre steder.

Mange er med
Adapt Northern Heritage er et internasjonalt samarbeidsprosjekt som delvis er EU-finansiert. I tillegg er myndigheter og institusjoner i deltakerlandene med på spleiselaget. Til sammen 15 institusjoner deltar i prosjektet som ledes av Historic Environment Scotland, med støtte fra Riksantikvaren, Minjastofnun Ísland (Cultural Heritage Agency of Iceland) og NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning). I tillegg deltar blant andre Riksantikvarieämbetet i Sverige, Sysselmannen på Svalbard, Aurland kommune, og Northern Federal University Lomonosov Higher Engineering School i Russland.

Dato 13.06.2017 12:50 endret 13.06.2017 12:50

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153