Pressemelding

Klage i saken om arkeologiske utgravinger i Stavanger domkirke er oversendt Klima- og miljødepartementet

Stavanger kirkelige fellesråd har klaget på Riksantikvarens vedtak om at de, som tiltakshaver, må dekke kostnadene ved en arkeologisk undersøkelse i deler av domkirkens krypkjeller. Riksantikvaren har i dag opprettholdt sitt vedtak og sendt klagen til Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse.

Publisert: 29. januar 2021

Stavanger domkirke i høstmørket.
Stavanger domkirke. Norge har bare to middelalderkatedraler som ikke falt i ruin, og Stavanger er den ene. Foto: Lene Buskoven / Anders Amlo, Riksantikvaren.

Stavanger kirkelige fellesråd har i sin klage bedt Riksantikvaren vurdere hel, eller delvis, statlig kostnadsdekning for utgiftene til arkeologiske undersøkelser i kirken.

Statlig kostnadsdekning

Stavanger kirkelige fellesråd mener at det foreligger særlige grunner for statlig kostnadsdekning av de arkeologiske utgravningene i Stavanger domkirke. De legger i klagen sin vekt på omfanget av kostnadene, lang saksbehandling, og at det arkeologiske arbeidet, og Stavanger domkirke, er av nasjonal interesse.

Staten kan dekke kostnadene for arkeologiske undersøkelser dersom kostnadene til dette utgjør en stor andel av den totale kostnadsrammen. I sitt brev til Klima- og miljødepartementet skriver Riksantikvaren at de ikke mener utgiftene til arkeologiske undersøkelser er store sett i forhold til totalkostnaden for det samlete restaureringsprosjektet for domkirken, som nytt gulv og oppvarmingssystem er en del av.

Nasjonal interesse

Stavanger domkirke er automatisk fredet. Som for Stavanger domkirke, gjelder vilkåret om arkeologiske utgravninger for alle middelalderkirker der arkeologiske kulturminner er berørt. Kostnaden for arkeologiske utgravninger dekkes normalt av de kommunene som eier middelalderkirker. Riksantikvaren fremhever derfor i sitt brev til Klima- og miljødepartementet at Stavanger kommune med dette ikke står i en unik posisjon, men at dette er utgifter mange kommuner får, der det gjøres arbeid på middelalderkirker.

Lang saksbehandling

Det skal gjennomføres en begrenset undersøkelse i krypkjelleren, med utgravning av bare 3 av totalt 18 kamre, i tillegg til innsamling av arkeologisk materiale som ligger på overflaten i krypkjelleren og bygningsarkeologiske undersøkelser. Stavanger kirkelige fellesråd fremhever i sin klage at saksbehandlingen har tatt lang tid og at den har vært uforutsigbar.

Riksantikvaren skriver i sitt brev til Klima- og miljødepartementet at endringer kan skje dersom det kommer frem ny og vesentlig informasjon underveis i et prosjekt. Opplysningene om at de arkeologiske undersøkelsene kunne medføre fare for personell og for middelalderkirkens stabilitet, var avgjørende for Riksantikvarens første vedtak om at den arkeologiske utgravingen likevel ikke skulle gjennomføres. Riksantikvaren tok deretter initiativ til nye geotekniske utredninger, som viser at det kan graves sikkert med visse føringer underveis. Riksantikvaren skriver at de her har tatt hensyn til det lokale engasjementet om å få gjennomført undersøkelsene, og at Stavanger kirkelige fellesråd og Stavanger kommune har uttrykt ønske om utgravninger.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153