Pressemelding

Krigshistorisk landskap i Narvikfjellene fredet

Riksantikvaren freder deler av Narvikfjellene, 80 år etter kampene hvor 8 500 norske og utenlandske soldater mistet livet. Områdefredningen er den største av sitt slag i Norge.

Publisert: 8. juni 2020

Narvikfjellene Det er mange krigsminner i området. De har nå fått et vern. Foto: Jostein Gundersen, Riksantikvaren

I dag er det nøyaktig 80 år siden Narvik falt i hendene på tyskerne etter en lang dragkamp med de norske og allierte styrkene. Det er et krigshistorisk landskap fra disse kampene som Riksantikvaren nå freder.

– Fredningen av Narvikfjellene anerkjenner området som et av de viktigste krigsminnene i landet fra andre verdenskrig, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Få steder i verden har opplevd høyfjellskrig av så omfattende dimensjoner, og området er i en særstilling ved at det er tydelige, bevarte spor etter krigshandlingene i landskapet.

– Krigshistorien knyttet til Narvikfjellene tilhører ikke bare oss i Norge, men også de andre nasjonene som deltok i slaget. Vi har derfor et ekstra ansvar i å ta vare på den. Riksantikvaren freder området med faste og løse kulturminner, slik at man også i fremtiden skal kunne oppleve det som et vitnesbyrd om krigens brutale virkelighet, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Fredningens betydning

Det fredete området er på nesten 27 km2. Fredningen omfatter et stort mangfold av krigsminner i form av enkle skyte-, hvile- og observasjonsstillinger, telt- og leirplasser, og tusenvis av gjenstander fra krigshandlingene i mai og juni 1940.

– Mange av oss som er voksne i dag har besteforeldre og andre som opplevde krigen i Norge. Kommende generasjoner vil ikke få fortalt historiene fra de som faktisk var til stede, sier hærsjef Eirik Johan Kristoffersen.

Narvikfjellene Magasiner til maskingevær. Foto: Jostein Gundersen, Riksantikvaren

Patronhylser, rester av sko, hjelmer og ski gjør at man kommer tett på menneskene som kjempet i fjellene. Riksantikvaren håper også at fredningen kan bidra til et større fokus på at de fysiske sporene fra andre verdenskrig også andre steder har stor verdi som kulturminner,selv om de ikke er fredet. Forsvarsdepartementet eier som hovedregel alt av tysk, alliert og norsk militært materiell fra andre verdenskrig som finnes i terrenget. Gjenstander skal derfor ikke flyttes på uten tillatelse.

– Det er viktig at vi gjør tiltak som bevarer historien. Vi må sørge for at fremtidige generasjoner ikke glemmer de historiske hendelsene i Narvik og de som falt her i kampen for et fritt Norge, sier Kristoffersen.

Dramatisk krigshistorie

Kampene om Narvik i 1940 var historiske. Her ble Hitler påført sitt første nederlag i andre verdenskrig, og verdens øyne var rettet mot Narvik. Ledet av General Fleischer gjenerobret norske og allierte styrker Narvik by den 28. mai 1940 og presset de tyske styrkene bakover i fjellene mot svenskegrensen. De tyske styrkene i Narvikfjellene var på sammenbruddets rand da tyskernes gjennombrudd i Frankrike medførte at de allierte hurtig måtte omdisponere personell og materiell til kontinentet.

Uten den allierte støtten måtte de norske styrkene legge ned våpnene på denne dag, 8. juni for 80 år siden. To dager senere kapitulerte Norge. Det er kjerneområdene for de aller siste kampene mellom tyske og norske soldater i Norge under invasjonen i 1940 som fredes.

Kampene om Narvik varte i 62 dager. I en massiv mobilisering hadde hele 11 000 allierte soldater kjempet sammen med de norske styrkene. Begge sider led store tap, og 8500 soldater mistet livet på sjøen, på land og i lufta.

Konsekvenser av fredningen

Fredningen er utarbeidet i tett samarbeid med grunneier og en rekke andre aktører. Allemannsretten og fortsatt tilgang til området har vært viktig for alle parter. Fredningen er ikke til hinder for verken videre reindrift eller ordinære fritidsaktiviteter som jakt og fiske i området.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153