Pressemelding

Kulturminneplaner i 50 nye kommuner

Riksantikvaren gir i år 50 kommuner penger til å lage kulturminneplaner. Dermed har over halvparten av landets kommuner fått støtte til dette arbeidet.

Publisert: 6. april 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bildet er fra Einstadbøvoll gard i Sveio. Foto er lånt fra Sveio Kommune
Einstadboevoll Gard I Sveio I Sveio kommune i Hordaland har de kartlagt til sammen 2500 kulturminner og er nå klare med kulturminneplan. Bildet er fra Einstadbøvoll gard i Sveio. Foto: Sveio kommune

Riksantikvaren vil at kommunene skal få oversikt over egne kulturminner og legge planer for hvordan disse skal forvaltes lokalt.
‒ Mange viktige kulturminner kan gå tapt fordi kommunene ikke vet om dem. En kulturminneplan er derfor en investering i kunnskap og mulighet for bevaring, sier riksantikvar Jørn Holme.

Et kunnskapsløft
Riksantikvaren arbeider kontinuerlig for å styrke kommunenes egen kompetanse i arbeidet med den lokale kulturarven. Gjennom prosjektet «Kulturminner i kommunen» (KIK) skal flest mulig kommuner utarbeide en kulturminneplan som blir politisk vedtatt. Riksantikvaren har som mål at 90 % av alle kommuner skal ha en kulturminneplan i løpet av 2020.Med årets tildeling har nærmere 250 norske kommuner mottatt støtte fra Riksantikvaren.I arbeidet med kulturminneplan skaffer kommunen seg oversikt over kulturminner og kulturmiljøer, definerer hvilke som er verneverdige og utarbeider en plan for forvaltningen av disse. I mange kommuner bistår også historielag og andre frivillige organisasjoner i arbeidet.

Årets midler
Kommuner som ønsker å utarbeide kulturminneplaner søker via fylkeskommunene. De som får positivt svar på søknaden sin, mottar 100.000 kroner som et engangsbeløp fra Riksantikvaren. Til nå i år har 45 kommuner fått tildelt midler. Ytterligere fem kommuner vil motta midler i løpet av året

Fylkeskommune Kommune
Østfold Fredrikstad, Rygge, Rømskog
Hedmark Løten, Trysil
Oppland Vågå, Sør-Fron, Ringebu
Aust-Agder Valle, Evje og Hornnes,   Risør, Gjerstad
Vest-Agder Lindesnes, Farsund, Sirdal
Rogaland Lund, Kvitsøy
Hordaland Bergen, Fusa
Møre og Romsdal Stordal, Volda, Midsund, Vestnes, Stranda, Smøla, Halsa
Sør-Trøndelag Skaun, Hemne, Roan
Nord-Trøndelag Vikna, Fosnes, Nærøy, Flatanger, Overhalla, Namdalseid, Lierne, Inderøy, Levanger, Verran
Nordland Øksnes, Røst, Nesna, Vevelstad, Brønnøy, Vefsn
Uavklart – gjenstår å   behandle søknader Fem kommuner

Dato 06.04.2016 14:57 endret 07.04.2016 08:22

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153

Kulturminneplaner

Mer informasjon om kulturminneplaner finner du her: www.riksantikvaren.no/KIK