Pressemelding

Kulturminneplaner i hele landet

De siste årene har 189 kommuner fått støtte fra Riksantikvaren til å lage kulturminneplaner. Men det er ikke nok, Riksantikvaren vil ha med flere kommuner.

Publisert: 2. februar 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bildet er fra Einstadbøvoll gard i Sveio. Foto er lånt fra Sveio Kommune
Einstadboevoll Gard I Sveio I Sveio kommune i Hordaland har de kartlagt til sammen 2500 kulturminner og er nå klare med kulturminneplan. Bildet er fra Einstadbøvoll gard i Sveio. Foto: Sveio kommune

Også i 2016 har Riksantikvaren lyst ut midler til arbeid med kommunale kulturminneplaner. Søknadsfristen er 15. februar. Søknader skal sendes via fylkeskommunene, og det er viktig at interesserte kommuner raskt tar kontakt med dem.

– En kulturminneplan er rett og slett et godt arbeidsverktøy for kommunen. Gjennom arbeidet med planen øker den lokale kompetansen, kulturminner settes på den politiske dagsorden og samarbeidet med lokalsamfunnet styrkes. Derfor har vi som mål at 90 % av alle kommuner skal ha en kulturminneplan i løpet av 2020, sier riksantikvar Jørn Holme.

Definerer selv
Gjennom prosjektet «Kulturminner i kommunene» (KIK) arbeider Riksantikvaren for å styrke kommunenes egen kompetanse i arbeidet med den lokale kulturarven. En viktig del av prosjektet er at flere kommuner skal lage kulturminneplaner.

En kulturminneplan gir kunnskap om fortida og avklarer hvilke kulturminner en vil ta vare på i framtida. Med bakgrunn i en oversikt over viktige kulturminner og kultur­miljøer, utarbeider kommunen en plan for forvaltningen av disse. Kommunene definer­er selv hvilke kulturminner som er verneverdige og som skal inngå i kulturminneplanen.

Siden 2011 har 189 kommuner mottatt midler til å utarbeide kulturminneplaner fra Riksantikvaren. Akershus, Hedmark, Oppland, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Troms er fylker som har tatt et særlig grep om denne satsingen og der mange av kommunene er i gang med arbeidet. Riksantikvaren håper at det nå kommer inn mange søknader fra resten av landets fylker.

Ikke for sent å søke
Årets søknadsfrist er 15. februar. Men man trenger ikke å ha en komplett søknad for å melde sin interesse. Politiske vedtak og nærmere beskrivelse av hvordan kommunen vil organisere arbeidet, kan ettersendes.

Dato 02.02.2016 14:32 endret 02.02.2016 14:35

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153

Mer informasjon:

www.riksantikvaren.no/KIK