Pressemelding

Kystgård på Lista fredet

Den tradisjonelle kystgården Sigersvoll på Lista i Vest-Agder er nå fredet av Riksantikvaren.

Publisert: 10. januar 2017 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av det sammenbygde vånings- og uthuset på Sigersvoll. Foto: Bodil Paulsen, Riksantikvaren
Sigersvoll Det sammenbygde vånings- og uthuset på Sigersvoll på Lista. Foto: Bodil Paulsen, Riksantikvaren

Sigersvoll er et godt bevart eksempel på en typisk kystgård på Lista, slik de så ut på 1800-tallet. Det sammenbygde vånings- og uthuset utgjør et typisk Listahus. Den tilhørende sjøboden, trolig intakt fra samme tid, gjør kystgården komplett. I Norge finner vi den største samlingen av kystgårder med sammenbygde vånings- og uthus på Lista, derav navnet Listahus. Men dette er også en typisk hustype i mange av landene rundt Nordsjøen. – Sigersvoll er en veldig god representant for de gamle kystgårdene, som vi ikke har mange så autentiske eksempler igjen av.

Dedikerte eiere har, i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, sørget for at bygningene er satt i stand. Det er vi svært glade for, sier riksantikvar Jørn Holme.

Fredningsstrategi

Kystkultur er et av flere sentrale tema i Riksantikvarens fredningsstrategi. Fredningen av Sigersvoll er viktig når et representativt utvalg kulturminner skal bevares for fremtiden. Kystkulturen som helhet er i stor endring og lokale byggeskikker er i ferd med å forsvinne. Det er Vest-Agder fylkeskommune som har utarbeidet fredningssaken. Siden fredningssaken ble startet opp er bygningene på Sigersvoll er satt i stand med økonomisk og antikvarisk bistand fra Vest-Agder fylkeskommune.

Bilde av den gamle sjøboden på Sigersvoll. Foto: Bodil Paulsen, Riksantikvaren
Sigersvoll sjøbod Den gamle sjøboden på Sigersvoll.
Foto: Bodil Paulsen, Riksantikvaren
Bilde av inngangsdøren til våningshuset på Sigersvoll. Foto: Bodil Paulsen, Riksantikvaren
Sigersvoll dør Inngangsdøren til våningshuset på Sigersvoll.
Foto: Bodil Paulsen, Riksantikvaren

Dato 10.01.2017 14:58 endret 18.01.2017 11:14

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153