Pressemelding

Landskapet rundt Froen gård fredet

Froen gård ble fredet allerede i 1923. Nå blir også hageanlegget, gårdsplassen og landskapet rundt gårdsanlegget fredet av Riksantikvaren.

Publisert: 15. januar 2018 | Endret: 17. desember 2019

Froen Gaard Foto: Berit Rønsen, Riksantikvaren

Froen gård har historie tilbake til eldre jernalder, og er en av de eldste og største gårdene i Frogn. Gården ligger vakkert til, rett øst for Frogn kirke, på et markant høydedrag som dominerer landskapet rundt. Hovedbygningen som står der i dag ble oppført i 1767. Portstuene og hageanlegget er fra samme periode.

– De senere årene har det blitt mer vanlig å frede større miljøer, slik at sammenhengen som bygningene inngår i blir bevart.  Denne fredningen vil bevare hageanlegget og kulturlandskapet rundt Froen gård for ettertiden, sier riksantikvar Jørn Holme.

Historisk landskap

Froen gård ligger i et kulturlandskap som er dyrket i lang tid, og det er fremdeles jordbruk som setter sitt preg på området rundt gården. Kulturlandskapet, med innmark, utmark, veier og bosteder, er usedvanlig lite endret. Det middelalderske kirkestedet er fortsatt i bruk, og veiene følger de gamle veifarene.

Fredningen

Grøntanlegg er en kulturminnekategori som er underrepresentert på listen over det som er fredet i Norge. Fredningen av grøntanlegget på Froen gård bidrar til å bedre dette.

Fredningen er ikke til hinder for moderne landbruksdrift. Det skal være mulighet for nye bygninger innenfor området, som ikke forringer opplevelsen av landskapet rundt Froen gård.

Fredningssaken er utarbeidet av Akershus fylkeskommune.

Les mer om Froen gård på våre nettsider.

Dato 15.01.2018 11:28 endret 22.01.2018 15:10

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153