Pressemelding

Lanserer bystrategi

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Riksantikvaren laget en bystrategi. Den varsler om en kursendring. Riksantikvaren vil ha mer tilpasning og mindre kontrast i historiske bymiljøer.

Publisert: 28. mars 2017 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av et levende bymiljø på Bakklandet i Trondheim. Foto: Leidulf Mydland, Riksantikvaren
Bystrategi Baklandet Trondheim Levende bymiljø på Bakklandet i Trondheim. Foto: Leidulf Mydland, Riksantikvaren

Riksantikvarens bystrategi inneholder anbefalinger til regional og kommunal forvaltning, utbyggere og eiere om hvordan viktige historiske bymiljøer skal forvaltes.

-Jeg håper kommunene vil bruke Riksantikvarens bystrategi i sin planlegging. Nye bygg og tilbygg må tilpasses kulturminnene, og ikke skjemme dem. For å redusere utslippene av klimagasser, er det nødvendig å bygge tettere i byene, men dette må gjøres på en måte som bevarer de kulturhistoriske verdiene. Byene må beholde sine særpreg, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Tilpasning, ikke kontrast

Mange nybygg i historiske bymiljøer, og tilbygg på eldre bygninger, har de siste tiårene blitt satt opp som kontraster til miljøet som allerede er der. Bystrategien konkluderer med at slike kontraster har skjemmet viktige historiske bymiljøer. Riksantikvaren vil derfor ha mer tilpasning, mindre kontrast.

Men strategien er ikke et dokument som argumenterer mot fortetting i by. Den sier tvert imot at fortetting i historiske bymiljøer og høyhus kan være gode grep som del av en bærekraftig og klimavennlig byutvikling.

Bilde av Ålesund. Den godt bevarte jugendarkitekturen gir Ålesund historisk karakter. Foto: Cornelis Horn Evensen, Riksantikvaren
Ålesund Den godt bevarte jugendarkitekturen gir Ålesund historisk karakter. Foto: Cornelis Horn Evensen, Riksantikvaren

Det er imidlertid nødvendig å ta hensyn til de viktigste historiske bymiljøene og sørge for at disse beholder sin egenart. I tillegg framhever strategien viktigheten av at det bygges med kvalitet, enten det dreier seg om nybygg, rehabilitering eller endringer på eksisterende bygninger. Nye bygninger som er funksjonelle, av høy kvalitet og som bidrar til gode omgivelser, vil kunne bli framtidens kulturminner.

Strategien viser også til at bevaring av eldre bygninger kan gjøres på ulike måter, alt etter begrunnelsen for vern. Her vises det til et bredt spekter av virkemidler, fra fredning av enkeltbygninger til transformasjon og fasadebevaring for å ta vare på bygningsmiljøer.

Bildet av AMFI Brotorvet senter er oppført ved den eldre trehusbebyggelsen i Stathelle. Både plassering, utforming og volum kontrasterer den bevaringsverdige bebyggelsen på en uheldig måte. Foto: Kristin Bakken, Riksantikvaren
Stathelle AMFI Brotorvet senter er oppført ved den eldre trehusbebyggelsen i Stathelle. Både plassering, utforming og volum kontrasterer den bevaringsverdige bebyggelsen på en uheldig måte. Foto: Kristin Bakken, Riksantikvaren

Mange innspill til strategien

Mange fagmiljøer innen byutvikling, arkitektur og kulturminneforvaltning har gitt innspill til Riksantikvaren under arbeidet med bystrategien.

– Med bystrategien ønsker vi å bidra til kvalitet i byutviklingen, bevare og videreutvikle historiske bymiljøer. Alle vil kanskje ikke være enige med alle anbefalinger i strategien. Men vi mener våre råd vil gi bedre byer for alle, innbyggerne, næringsliv og tilreisende, sier riksantikvar Jørn Holme.

Dato 28.03.2017 10:18 endret 05.04.2017 14:52

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153