Pressemelding

Lille Hjortnes i Oslo fredet

Løkkeanlegget Lille Hjortnes ligger i Munkedamsveien, sentralt i Oslo. På 1800-tallet var Munkedamsveien bymark og «på landet» i den lille hovedstaden Christiania.

Publisert: 23. juni 2017 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av lille Hjortnes. Foto: Ingrid Melgård, Riksantikvaren
Lille Hjortnes Tunet på Lille Hjortnes sett fra Munkedamsveien, med annekset bakenfor og deler av hagen mot gaten. Foto: Ingrid Melgård, Riksantikvaren

– Dette løkkeanlegget gir oss et unikt innblikk i Christiania på 1800-tallet. Her flyttet man ut på landet, for å unngå byens kjas og mas, og dårlige lukt. Selv om Munkedamsveien nå er en travel og sentral del av Oslo, er Lille Hjortnes fremdeles en liten oase holdt godt i stand av dedikerte eiere, sier riksantikvar Jørn Holme.

1800-tallets løkker

Munkedamsveien var den historiske innfartsåren til Christiania fra vest. Lille Hjortnes viser oss hvordan den sene løkkebebyggelsen rundt Christiania så ut, med boligbygninger og hage. Hovedbygningen ble trolig oppført i årene 1838 – 39, med tilbygget noe senere. Annekset i mur er oppført i 1862, noe som avspeiler at murtvangen fra 1858 også omfattet bymarken.

I dag er det få spor igjen av løkkene som lå langs Munkedamsveien. Dermed er Lille Hjortnes så viktig, også i nasjonal sammenheng, at den nå er blitt fredet.

Fredningens omfang

Fredningen omfatter både hovedhuset, med tilbygg for pikeværelser, uthus og anneks. I tillegg til bygningenes eksteriør, er også deler av interiørene fredet. Dette gjelder blant annet vedovner og en gammel grue og brødovn i hovedhusets kjeller. I tillegg er hagen og området rundt husene fredet.

Dato 23.06.2017 09:41 endret 23.06.2017 10:16

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153