Pressemelding

Liverpool har mistet verdensarvstatusen

Verdensarvkomiteen vedtok 21. juli å frata Liverpool status som verdensarvområde. Havneområdet i Liverpool ble oppført på UNESCOs verdenarvliste i 2004.

Publisert: 21. juli 2021 | Endret: 16. august 2021

Olympus digital camera docklands i Liverpool Foto: Åse Bitustøl, Riksantikvaren

Siden 2006 har verdensarvområdet blitt fortettet med høyhus, og det er gjort store endringer i området i strid med rådene fra UNESCO. Liverpool ble oppført på listen over verdensarv i fare i 2012.

Å bli strøket fra verdensarvlisten har bare blitt vedtatt to ganger tidligere, sist i 2009 da Dresden mistet denne høythengende statusen.

Når et land får innskrevet et område på verdensarvlisten, forplikter man seg samtidig til å bevare de fremragende universelle verdiene som er grunnlaget for innskrivningen. For Liverpool er disse verdiene tapt.

– Liverpool er en by mange i Norge kjenner og har et forhold til. Det er trist at verdensarvområdet, som er det gamle havneområdet, nå er strøket fra listen. Liverpool har stått på listen over verdensarv i fare i mange år, og Storbritannia har hatt mange muligheter for å endre utviklingen slik at de fremragende universelle verdiene kunne ivaretas, sier riksantikvar Hanna Geiran

Avstemning
Saken ble diskutert i verdensarvkomiteen, som har sitt årlige komitémøte fra 16. til 31. juli med Kina som vertsland. Komitélandene hadde ulike syn på saken. Saken er prinsipiell, og Norge foreslo avstemning. Møtet avholdes digitalt, men avstemningen ble etter reglene gjennomført i UNESCOs hovedkvarter i Paris, der komitélandene har representanter. Voteringen endte med flertall for å stryke Liverpool fra verdensarvlisten.

Det er 194 land som har ratifisert verdensarvkonvensjonen. Av disse velges 21 land til verdensarvkomiteen. Norge ble valgt inn i komiteen i 2017 og går ut av komiteen i år. Den norske delegasjonen ledes av riksantikvar Hanna Geiran, og delegasjonen har sammensetning fra Riksantikvaren, Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet og den norske UNESCO-delegasjonen i Paris.