Pressemelding

Nå er Solobservatoriet på Harestua fredet

Solobservatoriet på Harestua i Oppland har hatt internasjonal betydning for både forskning og militære interesser. Nå har Riksantikvaren fredet Solobservatoriet.

Publisert: 11. august 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av Solobservatoriet. Foto: Snøhetta
Solobservatoriet Tycho Brahe Instituttet formidler i dag astronomi og naturfag til skoleklasser og andre besøkende på Solobservatoriet. Foto: Snøhetta

Solobservatoriet på Harestua i Oppland var i drift som forskningssenter i årene 1954 til 1986. Her ble det forsket på solen og andre himmellegemer, ved hjelp av både teleskoper, installasjoner for avfotografering av solen og avanserte parabolantenner.

Solobservatoriet var også vertskap for en satellittstasjon som i samarbeid med U.S. Air Force stod for overvåkning av sovjetiske satellitter under den kalde krigen.

‒Solobservatoriet er det største astronomiske anlegget i Nord-Europa, og har en fascinerende historie. Forskningen som ble gjort her står fremdeles sterkt i det astrofysiske miljøet. Med fredningen ønsker vi å sikre at stedet blir tatt vare på også for nye generasjoner forskere og stjernekikkere, sier riksantikvar Jørn Holme.

Ny bruk
I dag er Solobservatoriet et kurs- og opplysningssenter i astronomi for skoleverket og publikum, og det er planer om å utvide området. Fredningen ble markert med et arrangement 11. august 2016, og riksantikvar Jørn Holme overrakte fredningsdokumentene til eier Turid Næss som driver Tycho Brahe Instituttet.

Bildet viser Coude-refraktoren som brukes til å fotografere hele solskiven. Foto: Tycho Barhe Instituttet
Fotografering fra Solobservatoriet Coude-refraktoren brukes til å fotografere hele solskiven. Foto: Tycho Barhe Instituttet

Omfanget av fredningen
Fredningen omfatter: Det 20 meter høye soltårnet med tårnteleskop, optiske instrumenter og vitenskapelig utstyr. Kikkerthuset med en såkalt Coude-refraktor, som ble brukt til å ta bilder av solen.

Bilde fra Harestua. Solobservatoriet ble lagt til Harestua på Hadeland, langt unna den forstyrrende lysforurensningen i Oslo. Foto: Hans Aspenberg
Harestua Solobservatoriet ble lagt til Harestua på Hadeland, langt unna den forstyrrende lysforurensningen i Oslo.
Foto: Hans Aspenberg
Bilde av Soltårnet sett fra innsiden. Foto: Tycho Brahe Instituttet
Tårn Soltårnet sett fra innsiden.
Foto: Tycho Brahe Instituttet
Bilde av Kikkerthuset ved Solobservatoriet. Foto: Tycho Brahe Instituttet
Kikkerthuset Kikkerthuset ved Solobservatoriet.
Foto: Tycho Brahe Instituttet

Satellitthuset med Bulls teleskop, som ble brukt til å fotografere satellitter i bane rundt jorden. Kennedy-antennen ble benyttet til å studere radiobølger fra verdensrommet og foreta undersøkelser av himmellegemene ved hjelp av radar.

Dato 11.08.2016 13:02 endret 11.08.2016 13:02

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153