Pressemelding

Nå får 90 % av landets kommuner en plan for sine kulturminner

I år får 26 nye kommuner tilskudd til å lage kulturminneplan. Dermed har 90 % av landets kommuner fått midler fra Riksantikvaren for å lage en plan over verneverdige kulturminner.

Publisert: 28. februar 2019 | Endret: 17. desember 2019

Bildet viser Kongsberg som er en av kommunene som får penger i år. Foto tatt av Byantikvar Hilde Roland
Kongsberg Kulturminneplan Kongsberg er en av kommunene som får penger i år. Foto: Byantikvar Hilde Roland

En kulturminneplan setter mål for kommunens arbeid med kulturminner, gir en oversikt over verneverdige kulturminner og kulturmiljø, og foreslår tiltak for hvordan denne kulturarven kan tas vare på og brukes.

– Etter årets tildeling vil vi være oppe i overkant av 375 kommuner som har mottatt midler fra oss. Dermed er bortimot 90 % av landets kommuner i gang med arbeidet med kulturminneplan. Det er veldig bra, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Følgende kommuner får tilskudd i 2019 til å utarbeide ny kulturminneplan eller rullere gammel plan: Sarpsborg, Eidsberg, Bærum, Eidsvoll, Ås, Ski, Frogn, Kongsberg, Larvik, Flekkefjord, Stavanger, Time, Utsira, Giske, Steinkjer, Hitra, Vega, Sømna, Evenes, Meløy, Leirfjord, Rana, Kåfjord, Storfjord, Dyrøy og Vadsø.

Se kart over hvilke av landets kommuner som er i gang med kulturminneplan

– Kommunene har en kjempeviktig jobb for å ivareta våre felles kulturminner. For å kunne tilrettelegge for god by- og stedsutvikling må det lages gode lokale planer. Det handler om valgene som blir tatt hver dag i kommunene. Derfor er denne støtten til kommunenes kulturminneplaner noe av det viktigste vi gjør for å ta vare på historiske bygg og miljøer over hele landet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Tildeling 2019

Riksantikvaren har mottatt søknader fra 26 nye kommuner i år, samt søknader fra ni av fylkes­kommunene. Alle kommunene som har søkt får 100 000 kroner hver. Vi vil også gi tilskudd til fylkes­kommunene og Sametinget, slik at de kan bistå kommunene.

I tillegg til kommunene har Riksantikvaren også prioritert å gi tilskudd til fylkeskommuner og Sametinget så de kan bistå kommunene med opplæring, kurs, nettverksarbeid og ulike typer bistand.

Her finner du mer informasjon om arbeidet med kulturminneplaner

Dato 28.02.2019 14:14 endret 01.03.2019 13:46

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153