Pressemelding

Norges Bank fredet

Riksantikvaren har nå fredet Norges Banks gamle hovedkontor i Oslo, sammen med fire av Norges Banks tidligere avdelingskontorer.

Publisert: 23. juni 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av Norges Banks tidligere hovedkontor på Bankplassen 4 i Oslo huser i dag Museet for samtidskunst. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren
Bankplassen 4 Museet For Samtidskunst Norges Banks tidligere hovedkontor på Bankplassen 4 i Oslo huser i dag Museet for samtidskunst. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Lillehammer

Bygningen er oppført i 1913 etter tegninger av arkitektene Heinrich Jürgensen og Fin Wollebæk. Det tidligere avdelingskontoret fikk elementer fra både jugend og senbarokk stil, og en monumental plassering på Stortorget. Foruten å romme Norges Banks virksomhet på Lillehammer, ble bygningen oppført for viktige offentlige funksjoner som posthus, telefon- og telegrafsentral og bygningskontor. Etter krigsutbruddet i 1940 ble landets gullbeholdning på nesten 50 tonn oppbevart her fra 9. til 19. april. Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiøret.

Den norske stat har gjennom de siste 200 årene vært vår fremste byggherre. Som del av prosjektet «Statens kulturhistoriske eiendommer» har de forskjellige statlige sektorene gått gjennom sin bygningsmasse og foreslått fredning av historisk og arkitektonisk viktige bygg. De enkelte fredningene sikrer viktige byggverk fra ulike statlige virksomheter fra ulike perioder og ulike deler av landet.

– Norges Banks bygninger, både i Oslo og i distriktene, er alle påkostede bygninger som representerer viktig arkitektur fra sin tid. Bygningene vi nå freder er sentralt plassert i sine respektive byer og viser fram kvalitet og soliditet som banken selv, sier riksantikvar Jørn Holme.

Bankplassen 4, Oslo

I 1906 flyttet Norges Bank inn i sitt nye hovedkontor på Bankplassen 4 i Oslo. Bygningen, som i dag huser Museet for samtidskunst, ble tegnet av arkitekt Ingvar Magnus Olsen Hjort. Bygningen var en av Norges mest kostbart utstyrte og var også i internasjonal målestokk et sjeldent eksempel på integrert kunst og arkitektur. Deler av inventaret ble tegnet av arkitekt Hjort. Sammen med selve bygningen og interiøret er dette inventaret typisk for jugendperioden. Deler av opprinnelig inventar og belysning er derfor omfattet av fredningen.

Bilde av Norges Banks første hovedkontor i Kristiania fra 1906. Foto fra Riksantikvarens arkiver
Den Norske Bank, Norges Bank, Museet For Samtidskunst Norges Banks første hovedkontor i Kristiania fra 1906. Foto: Riksantikvaren

Distriktene

Norges Bank feirer i år sitt 200-årsjubileum. Distriktsavdelingene var en viktig del av Norges Banks organisasjon fra etableringen i 1816 og fram til 2001. Nå er distriktskontorer fra Kristiansand, Lillehammer, Vardø og Tromsø fredet. Disse bygningene representerer ulike tidsepoker og byggestiler. Fredningene har vært ute på høring blant bygningenes nye eiere, og det er enighet om fredningsomfanget blant alle eiere.

Bilde av Norges Bank. Norges Banks avdelingskontor i Kristiansand ble bygget mellom 1877 og 1879. I 1892 brant bygningen, men allerede i 1893 kunne man flytte inn igjen etter restaurering. Foto: Axel Lindahl, Norges Bank
Norges Bank Kristiansand Norges Banks avdelingskontor i Kristiansand ble bygget mellom 1877 og 1879. I 1892 brant bygningen, men allerede i 1893 kunne man flytte inn igjen etter restaurering. Foto: Axel Lindahl, Norges Bank

Kristiansand

Allerede i 1816 etablerte Norges Bank et avdelingskontor i Kristiansand. Men det var først i 1879 at avdelingskontoret kunne flytte inn i sin egen bygning i Dronningens gate 30, tegnet av arkitekt Paul Due. Bygningen ble oppført i upusset gul teglstein, og var nygotisk i sin karakter. I 1975 ble det oppført et lavt tilbygg i bakkant av den opprinnelige bygningen. Arkitekt for nybygget var Sannes og Steen Arkitektkontor A/S.Det samlete anlegget representerer det beste av sin samtidsarkitektur. Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiøret.

Lillehammer

Bygningen er oppført i 1913 etter tegninger av arkitektene Heinrich Jürgensen og Fin Wollebæk. Det tidligere avdelingskontoret fikk elementer fra både jugend og senbarokk stil, og en monumental plassering på Stortorget. Foruten å romme Norges Banks virksomhet på Lillehammer, ble bygningen oppført for viktige offentlige funksjoner som posthus, telefon- og telegrafsentral og bygningskontor. Etter krigsutbruddet i 1940 ble landets gullbeholdning på nesten 50 tonn oppbevart her fra 9. til 19. april. Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiøret.

Bilde av Norges Banks avdelingskontor på Lillehammer. Foto: Mahlum (public domain), via Wikimedia Commons
Norges Bank Lillehammer Norges Banks avdelingskontor på Lillehammer. Foto: Mahlum (public domain), via Wikimedia Commons
Bilde av Norges Banks tidligere avdelingskontor i Tromsø. Foto: Cathrine Skredderstuen Rolland , Riksantikvaren
Tromsoe Norges Bank Norges Banks tidligere avdelingskontor i Tromsø. Foto: Cathrine Skredderstuen Rolland , Riksantikvaren

Tromsø

Norges Banks tidligere avdelingskontor i Tromsø ble oppført i 1971-72, etter tegninger av arkitektene Fosse og Aasen A/S. Bygningen er oppført i armert betong. Ytterveggene består av glass og betong. Store glassflater ga bygningen et lyst og luftig preg.

Norges Banks tidligere avdelingskontor i Tromsø representerer 1970-tallsarkitektur av høy kvalitet. Fredningen omfatter bygningens eksteriør.

Vardø

Norges Banks tidligere avdelingskontor i Vardø ble oppført i 1960-1961, etter tegninger av arkitektene Kristoffer Lange og Klingenberg & Klingenberg.

Bygningen er en spennende representant for 1960-tallets arkitektur og preges av gjennomgående høy kvalitet i materialbruk. Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiøret.

Bilde av Norges Banks tidligere avdelingskontor i Vardø. Foto: Siri Schrøder Vesterkjær, Riksantikvaren
Vardø Norges Bank Norges Banks tidligere avdelingskontor i Vardø. Foto: Siri Schrøder Vesterkjær, Riksantikvaren

Dato 23.06.2016 10:04 endret 23.06.2016 23:24

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153