Pressemelding

Norges Bank i Stavanger fredet

Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger karakteriseres som et av høydepunktene fra 1960-tallets arkitektur. Nå er bygningen fredet.

Publisert: 16. februar 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av Norges Bank, Stavanger. Foto: Siri Schrøder Vesterkjær, Riksantikvaren
Norges Bank, Stavanger fra Norges Bank til kulturbanken Sølvberget. Foto: Siri Schrøder Vesterkjær, Riksantikvaren

Som del av prosjektet «Statens kulturhistoriske eiendommer» har de forskjellige statlige sektorene gått gjennom sin bygningsmasse og forslått fredning av historisk og arkitektonisk viktige bygg. De enkelte fredningene sikrer et representativt utvalg byggverk fra ulike statlige

virksomheter fra ulike perioder og ulike deler av landet. Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger er blant bygningene som blir fredet.

Distriktsavdelinger
Distriktsavdelingene var en viktig del av Norges Banks organisasjon fra etableringen i 1816 og fram til 2001.Avdelingen i Stavanger ble etablert i 1852 og holdt til i ulike lokaler.Eget nybygg fikk de først på 1960-tallet, med oppførelsen av Domkirkeplassen 3. Etter at Norges Bank la ned virksomheten kjøpte Stavanger kommune bygningen i 2004.

Bilde av Interiør i 1. etasje med godt lysinnslipp. Foto: Siri Schrøder Vesterkjær ©Riksantikvaren
Norges Bank, Stavanger Interiør i 1. etasje med godt lysinnslipp. Foto: Siri Schrøder Vesterkjær ©Riksantikvaren

Spennende arkitektur
Norges Banks bygning i Stavanger er oppført i perioden 1962 – 64, etter tegninger av arkitekt Louis Kloster som vant arkitektkonkurransen i 1960. Bygget består av i alt syv etasjer, men to av etasjene befinner seg under gatenivå, og inneholdt opprinnelig hvelv, arkiver, garderober og tekniske rom. Bygningen er klart inspirert av internasjonal modernisme. Store glassflater, aluminium og håndmeislet betong utgjør store deler av materialbruken.

Bilde fra Inne i Norges Banks bygning i Stavanger finner vi bestillingsverk fra tekstilkunsteren Synnøve Anker Aurdal. Foto: Siri Schrøder Vesterkjær ©Riksantikvaren
Norges Bank Stavanger Tekstilkunst Inne i Norges Banks bygning i Stavanger finner vi bestillingsverk fra tekstilkunsteren Synnøve Anker Aurdal. Foto: Siri Schrøder Vesterkjær ©Riksantikvaren

Åpenhet og mest mulig lysinnslipp var viktige prinsipper for arkitekten. I tillegg er massiv japaneik brukt i all fast innredning, alt sammen spesialtegnet og laget til formålet.

Fredningens omfang
Fredningen gjelder for hele bygningens eksteriør, inkludert utomhusområdet foran hovedfasaden og mot bakgård. For utomhusområdet foran fasaden gjelder fredningen også det overbygde inngangspartiet.

Fredningen omfatter deler av bygningens interiør i underetasje, 1. etasje, mesanin og 5. etasje samt hovedtrappeløpet gjennom alle etasjer.

Noe løst inventar, som to billedvevnader av Synnøve Anker Aurdal og opprinnelig styrebord med stoler, er også fredet.

Dato: 16.02.2016 13:07 endret 16.02.2016 13:07

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153