Pressemelding

Norsk klenodium til British Museum

Det finnes ytterst få norske relikvieskrin fra middelalderen. Nå låner Hedalen stavkirke ut sitt skrin, som viser martyrdøden til St. Thomas, til en utstilling på British Museum.

Publisert: 12. mai 2021

Relikvieskrin fra Hedalen stavkirke. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

I Hedalen stavkirke i Valdres står et av få bevarte relikvieskrin fra middelalderen i Norge. Skrinet, som er fra 1200-tallet, har bilderelieffer på alle sider. Relieffene viser drapet på erkebiskop Thomas Becket i Canterbury Cathedral.

– For både kirka og for Hedalen som bygd er dette skrinet veldig viktig. Mange kommer inn for å se skrinet hver sommer. Så vi gleder oss til å få det tilbake igjen i god behold i høst, sier kirkeverge i Sør-Aurdal kirkelige Fellesråd Liv Barbro Veimodet.

Historien om Thomas Becket er godt kjent i England, men mange vet nok ikke at den også er illustrert på et relikvieskrin i en norsk stavkirke. Liv Barbro Veimodet har fulgt prosessen med å låne ut skrinet nøye, fra hun mottok den første henvendelsen om utstillingen høsten 2019. Veimodet fulgte selv med via webkamera da skrinet ble pakket opp etter alle kunstens regler og plassert i en låst glassmonter på British Museum i London.

– Dette er spennende. Hedalen stavkirke og relikvieskrinet er to fantastiske kulturminner. I norske kirker finner vi enestående eksempler på kirkekunst fra før reformasjonen. Dette er felles kulturarv, som både skal bevares og formidles til så mange som mulig. Vi håper at mange finner veien til British Museum i sommer for å oppleve dette, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Hedalen Stavkirke Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Drapet på St. Thomas

Thomas Becket var erkebiskop i Canterbury. Han ble etter en konflikt med kong Henrik II drept av kongens riddere i 1170. Bakteppet for mordet var strid om kirken eller kongemakten skulle ha dømmende makt overfor prester.

Etter Beckets død gikk det snart rykter om mirakler ved graven hans. Av pavekirken ble han derfor hyllet som martyr og kanonisert som helgen i 1173. Thomas Beckets grav i Canterburykatedralen ble raskt Englands fremste pilegrimsmål, og relikvier etter hans kroppsdeler ble fordelt mellom kirker i hele Europa.

Under den engelske reformasjonen i 1540 ble Beckets gravsted i katedralen fullstendig rasert. Kong Henrik den åttende sørget for å få knoklene hans ødelagt og fjernet, og all omtale av ham ble slettet.

Bevart skrin fra 1200-tallet

To av relikvieskrinene som er bevart i Norge er fra Valdres: skrinet fra St.Thomas-kapellet på Filefjell (nå på Universitetsmuseet i Bergen), og skrinet i Hedalen stavkirke. Hedalen-skrinet er det eneste som fortsatt har sin plass i kirkerommet, og ikke på museum.
Skrinet fra Hedalen er kledd med forgylte kobberplater med ornamentikk og figurmotiver. Etter det man kjenner til, er det bare skandinaviske relikvieskrin som har vært utstyrt med dragehoder. Det har også vært edelstener på Hedalen-skrinet. Det ser man av tomme innfatninger som inngår i utsmykningen.

De siste årene har skrinet vært utendørs ved to anledninger, under to teaterforestillinger ved årtusenskiftet og i 2013.

Menighetsrådet har sagt ja til utlånet og Riksantikvaren har gitt dispensasjon til å ta skrinet midlertidig ut av den automatisk fredete stavkirken. Biskopen i Hamar har også gitt sin godkjenning, og Kulturhistorisk Museum har gitt tillatelse til å føre skrinet midlertidig ut av landet. Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har bistått med sikring og innpakking av skrinet slik at skrinet nå trygt kan vises fram på British Museum.

Utstillingen vises fra 20. mai til 22. august på British Museum i London.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153