Pressemelding

Ny kommentarutgave om kulturminneloven – gratis til alle på nettet

Bokverket Kulturminnevern har vært et uvurderlig arbeidsverktøy for alle som arbeider med forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Nå er den kommet i en revidert utgave.

Publisert: 10. desember 2020 | Endret: 11. desember 2020

Kulturminnevern ble utgitt første gang i 2001 – den gangen i to bind. Det ene bindet var temaorientert, og nummer to var en ren kommentarutgave til kulturminneloven. Bind I og II ble sist oppdatert i 2005.  Nå var det på høy tid med et oppdatert verk som kan sørge for at nyere forvaltningspraksis og rettspraksis blir tilgjengelig for flest mulige av dem som arbeider med feltet. Boka har gjennomgått en omfattende revisjon.

Bakgrunnen for at ØKOKRIM i sin tid initierte bokprosjektet, var et stort behov for kunnskap om et spesielt og vanskelig fagfelt innen miljøforvaltningen og miljøstrafferetten. Det fantes ikke noen samlet faglitteratur på feltet. Den nye utgaven erstatter bind II og er fortsatt en ren kommentarutgave til kulturminneloven med en rekke bilder og illustrasjoner.

Loven er det sentrale lovverk til beskyttelse av kulturminner og kulturmiljøer. Det sterkeste virkemiddelet er fredning.

– For oss hos Riksantikvaren har Kulturminnevernbøkene vært viktige, et faglig utgangspunkt å holde tak i. Det finnes fortsatt lite faglitteratur om kulturminneloven, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Regionreform
I de 15 årene som er gått siden lovkommentaren ble revidert forrige gang, har utviklingen på feltet vært betydelig. Behovet for en revisjon ble ytterligere forsterket av overføringen av oppgaver og ansvarsområder fra Riksantikvaren til fylkeskommunene og Sametinget i 2020.

Tidligere riksantikvar Jørn Holme har vært redaktør for alle utgavene av Kulturminnevern, denne siste utgaven inkludert. Han kjenner også miljøkrimfeltet fra sitt arbeid i ØKOKRIM.

– Da Kulturminnevern bind I og II ble lansert i 2001, hadde Økokrim stått i spissen for et banebrytende samarbeid med kulturminneforvaltningen. Bøkene ble en suksess og førsteopplaget ble utsolgt. Nå var det på tide med en revidert lovkommentar. Kulturminneloven er blitt endret flere ganger, og det foreligger en rekke viktige dommer på feltet, ikke minst fra Høyesterett.

Rettstilstanden er også utdypet med viktige forvaltningsvedtak fra Riksantikvaren og Klima- og miljødepartementet, sier Jørn Holme, som i dag er sorenskriver i Vestfold tingrett.

Mange bidragsytere
Det er mange som har bidratt til den nye revisjonen. Jurister og fagpersoner hos Riksantikvaren har vært helt sentrale. I tillegg har ØKOKRIM stått for revisjonen av strafferettskapitlene, Klima- og miljødepartementet har bidratt med forfatter på arkeologikapitlet, som også har hatt hovedansvaret for oppdateringen av dette. Kulturdepartementet har vært sentrale for oppdateringen av regelverket om ulovlig utførsel og innførsel av kulturgjenstander. Sluttresultatet er ikke bare en fysisk bok, men kan også tas i bruk av alle, gratis, i en digital utgave – tilgjengelig både via Riksantikvarens og Økokrims nettsider.

– Boken er ikke minst viktig for alle eiere av fredete kulturminner og de titusener av frivillige som legger ned arbeidstimer og mye engasjement for vår kulturarv, avslutter Jørn Holme.

Her kan du laste ned boken som digital PDF

Se opptak av lanseringen her