Pressemelding

Ny rapport viser hvilken linoljemaling som er best

Linoljemaling er miljøvennlig og det smarteste valget for gamle trehus, men hvilken maling er best? Riksantikvaren lanserer nå den største kjente gjennomgangen av linoljemaling som finnes på markedet.

Publisert: 3. juni 2021

Oppstrøksprøver Evaluering av kommersielle linoljemalinger: prøveserie i Sørkedalen. Foto: Jon Brænne, Riksantikvaren

I løpet av en åtteårsperiode er 20 forskjellige linoljemalinger testet ut utendørs, for å finne ut hvor godt malingene står seg mot nedbryting, slitasje og svertesopp. Rapporten er enestående i sitt slag og omhandler kvalitetsbedømmelse av alle skandinaviskproduserte linoljemalinger som var å få kjøpt i Norge i 2012. I perioden 2012 til 2020 er det gjennomført til sammen 25 452 enkeltevalueringer av prøvene.Prosjektet er finansiert av NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) og Riksantikvaren. Prosjektleder har vært Jon Brænne, tidligere malerikonservator og seniorforsker ved NIKU. De linoljemalingene som kom best ut av testen var Beckers Tradition*, etterfulgt av Møretyri Linomal og Pro Arte Äkte Linoljefärg.

– Interessen for bruk av linoljemaling er økende hos eiere, brukere og forvaltere av eldre trehusbebyggelse i Norge. Med denne rapporten vil forbrukerne kunne gjøre et godt og kvalifisert valg av riktig linoljemaling, sier Harald Ibenholt, fagkoordinator hos Riksantikvaren.

Behov for mer kunnskap om kvalitet

De siste tiårene er det registrert et økende problem med svertesopp på maling, beis og andre typer overflatebehandlinger. Det har derfor lenge vært etterlyst kunnskap om kvaliteten på de ulike linoljemalingene som finnes på markedet.
Linoljemaling er en av de eldste og mest utprøvde malingstypene brukt for å beskytte treverk utendørs. Den trenger godt inn i treverket, og beskytter uten å bli for tett. Derfor er det viktig å fortsette å bruke linoljemaling på fredete trebygninger og -kirker.

Oppstrøksprøver Evaluering av kommersielle linoljemalinger: prøveserie i Sørkedalen. Foto: Jon Brænne, Riksantikvaren

Utendørslaboratorium i Sørkedalen

I åtte år har 131 prøvepaneler med 20 ulike linoljemalinger vært utplassert på prøvefeltet til Norsk Treteknisk Institutt i Sørkedalen i Oslo.Rød, gul og hvit maling både på høvlet og uhøvlet panel er brukt som testgrunnlag i prosjektet. Prøvene er strøket opp nøyaktig etter produsentenes anvisninger mht. grunning, første, annet og eventuelt et tredje strøk.
Prøvene stod eksponert for vær og vind, og med jevne mellomrom har tilstanden på prøvepanelene blitt evaluert av fire fagpersoner. Prøvene er evaluert ut fra seks ulike evalueringskriterier.

Rapporten rangerer 20 ulike linoljemalinger

De forskjellige prøvepanelene er evaluert etter hvor angrepet de er av svertesopp, opp- og avskallinger, glans, overflatestruktur, kritting/fliskritting og behov for ny oppmaling. Rapporten konkluderer med en rangert liste over produsentenes oppnådde poengsum basert på disse evalueringskriteriene.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153

Rangering av linoljemalingar

* Beckers Tradition Linoljemaling er ikke lenger i produksjon.

Rangering Prøve nr Produkt-navn Sverte sopp Opp- og avskalling Glans Overflate-tekstur Kritting/Flis-kritting Behov for re-behand-ling Totalt poeng
1 A. Beckers Tradition 32 32 0 24 27 34 149
2 Æ. Møretyri Linomal 34 22 0 10 23 20 109
3 F. Pro Arte Äkta Linoljefärg 34 15 0 12 26 10 97
4 E. København Farvehandel 9 25 0 9 36 15 94
5 O. WIBO 32 10 1 14 19 10 86
6 I. Lasol. Engwall o.Claesson 20 16 0 15 22 12 85
7 B. Allbäcks Linoljefärg 12 24 0 14 22 12 84
8 X. Livos. Amellos 14 20 0 12 28 10 84
9 C. Kulturfärg 15 16 0 14 28 10 83
10 N. UULA 33 6 3 13 21 7 83
11 H. Gjøco Herregård 12 22 0 10 20 18 82
12 D. Jotun Linoljemaling 16 18 0 6 30 10 80
13 L. Teknos Tranemo. 20 11 0 13 23 13 80
14 M. Ottossons Linoljefärg. 25 20 0 8 16 7 76
15 Z. Skovgaard & Frydensberg 30 6 0 9 24 6 75
16 V. Gjøco Herregård, m. sink 30 2 0 6 20 3 61
17 J. Gysinge Oljefärg 33 2 1 9 15 0 60
18 K. Original Linoljemaling 6 10 0 5 11 6 38
19 P. WIBO. Rolfs Favorit* 5 0 0 0 7 1 13
20 G. Rodline* 0 0 0 0 0 0 0