Pressemelding

Nye retningslinjer for privat metallsøking

Metallsøking fører til funn av mange arkeologiske gjenstander som er viktige for forskning, formidling og forvaltning. Riksantikvaren har nå laget retningslinjer for privat bruk av metallsøker.

Publisert: 29. juni 2017 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av Metallsøking på et jorde. Foto: Vibeke Lia, Vestfold fylkeskommune
Metallsøk Metallsøking på et jorde. Foto: Vibeke Lia, Vestfold fylkeskommune

Metallsøking gjøres i dag av både kulturminneforvaltningen og privatpersoner som har det som hobby. Privat bruk av metallsøker har økt mye de siste årene, særlig på pløyd mark.

– Arkeologiske funn forteller om vår felles historie, og tilhører fellesskapet. Et godt samarbeid mellom private metallsøkere og kulturminneforvaltningen er viktig for at privat metallsøking skal komme fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer i tråd med gjeldende lovverk, sier fungerende riksantikvar Marit Huuse.

Metallsøking er en aktivitet som, hvis den utføres uforsiktig, kan føre til skader på kulturminner.

De nye retningslinjene

Riksantikvaren sendte et utkast til retningslinjer for metallsøk på høring høsten 2016, og fikk tilbakemeldinger fra fylkeskommunene, universitetsmuseene og metallsøkermiljøene. Riksantikvaren har nå ferdigstilt arbeidet med felles nasjonale retningslinjer for privat metallsøking.

Retningslinjene gjelder for privat bruk av metallsøker, det vil si utenfor organisert søk i samarbeid med kulturminneforvaltningen. Riksantikvaren ønsker på sikt flere samarbeidsprosjekter med de organiserte metallsøkermiljøene.

Dato 29.06.2017 13:05 endret 29.06.2017 13:27

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153