Pressemelding

Redningsaksjon for Kongegården i Halden

Den snart 200 år gamle Kongegården i Halden har lenge vært i dårlig forfatning. Nå vil Riksantikvaren bekoste refundamentering av bygget der fire konger har overnattet opp gjennom historien.

Publisert: 12. februar 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bildet viser Kongegården Halden i 1974. Foto: Tore Holter, Riksantikvaren
Kongegården Halden Slik så Kongegården i Halden ut i 1974. Foto: Tore Holter, Riksantikvaren

Riksantikvaren har satt av 18 millioner kroner til refundamenteringen. Ni av disse blir gitt som tilskudd i 2016.

─ Kongegården er en viktig bygning i norsk historie, og Haldens mest sentrale bygning. Nå gir vi et stort statlig bidrag som vi håper kan berede grunnen for et større spleiselag, slik at bygningen kan gjenoppstå i fordums prakt til Kongegårdens 200-årsjubileum i 2020, sier riksantikvar Jørn Holme.

Selv om Kongegården fortsatt vitner om gammel storhet, bærer den også tydelig preg av setningsskader og behov for vedlikehold. De senere årene har det blitt tydelig at bygningen synker og at omfattende tiltak må settes inn for å bevare den fredete bygningen. Med milliontilskuddet fra Riksantikvaren vil bygningen få nye fundamenter, og fremtiden for bygningen ser langt lysere ut.

Kongegården i Halden er dermed den store vinneren blant årets tilskudd til fredete bygninger i privat eie. Ingen andre enkeltbygg får like mye som den ærverdige bygningen i Halden sentrum.

Kongegårdens historie

• Kongegården ble oppført etter bybrannen i Halden 1. juledag 1817. Bygningen sto ferdig i 1820 og hadde da kostet 16 500 spesidaler, et betydelig beløp på den tiden.

• Eieren, Mads Wiel, engasjerte ingeniørmajor Friedrich Christopher Gedde som arkitekt. Gedde tegnet bygningen i empirestil med pilastre og tempelgavl, og faglærte murere ble hentet fra Uddevalla i Sverge.

• Kongegården overlevde den store bybrannen i 1826. Murgårdens eleganse skilte seg ut i plankebyen, og er fortsatt et sjeldent syn i norske byer i dag.

• Som byens fornemste privatbolig ble Wiels hus tatt i bruk til innkvartering ved kongelige besøk i Halden. Kongene Karl Johan, Oscar I, Karl XV og Oscar II har alle overnattet her. Dette var bakgrunnen for at huset senere fikk navnet «Kongegården».

• Huset opphørte å være bolig for byens «plankeadel» i 1897, og har siden hatt mange eiere og vært brukt til forskjellig næringsvirksomhet ─ hotell, serveringssted, forretninger, pølsemakeri osv.

• I dag er det aksjeselskapet «Kongegården eiendom» som eier bygningen. Mens første etasje står tom, leies andre etasje ut.

Dato 12.02.2016 10:06 endret 17.02.2016 11:21

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153