Pressemelding

Riksantikvaren fredet den tidligere amerikanske ambassaden 

Ambassadebygningen i Oslo sentrum er et sentralt verk av den verdenskjente arkitekten Eero Saarinen.

Publisert: 20. juni 2018 | Endret: 17. desember 2019

Bilde av den Amerikanske Ambassaden. Foto er tatt av Lene Buskoven, Riksantikvaren
Den Amerikanske Ambassade Den amerikanske ambassaden i juni 2018. Etterhvert vil gjerdene rundt bygningen forsvinne. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Onsdag 20. juni, ble fredningen markert med et arrangement i det åpne atriet i bygningen. Både riksantikvar Jørn Holme, byantikvar Janne Wilberg og den nye eieren av bygget, Ivar Tollefsen fra Fredensborg AS, var til stede.

Bilde av den tidligere amerikanske ambassaden i 1959. Foto: Karl Teigen, Nasjonalmuseet
Den Amerikanske Ambassaden I Oslo. Den tidligere amerikanske ambassaden i 1959. Foto: Nasjonalmuseet / Teigen, Karl © Teigens Fotoatelier/DEXTRA Photo

– Den tidligere amerikanske ambassaden er et hovedmonument i norsk etterkrigsmodernisme.

Dette var et sentralt verk i arkitekten Eero Saarinens virke og et viktig bygg i det amerikanske ambassadebyggeriet etter andre verdenskrig, sier riksantikvar Jørn Holme.

Den amerikanske ambassaden

Før andre verdenskrig var det vanlig at USA enten kjøpte eldre bygninger, eller oppførte nye i et klassisk formspråk, til bruk for sine ambassader.

Men etter krigen skulle moderne arkitektur kommunisere verdier som demokrati, åpenhet og innovasjon. Den tidligere amerikanske ambassaden ble offisielt åpnet den 15. juni 1959.

Bygningen ligger på den trekantete tomten mellom daværende Drammensveien, Løkkeveien og Hansteens gate, og har adresse Henrik Ibsens gate 48.

Ideen om åpenhet og gjestfrihet kommer særlig til uttrykk i ambassadens bibliotek, som tidligere var åpent for publikum, i auditoriet og i det generøse atriet som ønsket de besøkende velkommen på en vennlig og varm måte.

De senere årene har bygningen vært omgitt av sikkerhetsforanstaltninger, som nå etter hvert skal fjernes.

Bildet viser slik det så ut i ambassadens atrium da den åpnet i 1959. . Foto: Karl Teigen, Nasjonalmuseet
Atrium Slik så det ut i ambassadens atrium da den åpnet i 1959. Foto: Nasjonalmuseet / Teigen, Karl © Teigens Fotoatelier/DEXTRA Photo

Firmaet Fredensborg AS kjøpte eiendommen av amerikanske myndigheter i 2017, og den amerikanske ambassaden har flyttet til Huseby i Oslo.

Bilde av Atriet i den amerikanske ambassaden i juni 2018. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren
Den Amerikanske Ambassaden 2018 Fredningsmarkering Atriet i den amerikanske ambassaden i juni 2018. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

Arkitekten Eero Saarinen (1910-1961)

Eero Saarinen er en av etterkrigs
-modernismens mest lovpriste arkitekter. Familien var opprinnelig fra Finland, og flyttet til USA da Eero Saarinen var 13 år gammel.

Det finnes kun tre oppførte bygninger av Saarinen utenfor USA: foruten ambassaden i Oslo, er det USAs tidligere ambassade i London og Ellinikon flyplass utenfor Athen.

Fredningen

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiøret, som hovedentreen, sideentreer, atrium, auditorium og kafeteria, opprinnelig bibliotek i andre etasje, suiten med ambassadørens kontor, samt flere møterom og fellesarealer.

I tillegg er et område rundt ambassaden fredet.

20.06.2018 14:53 endret 26.06.2018 10:34

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153