Pressemelding

Riksantikvaren fredet fengsel i Halden

Det skjuler seg viktig historie i Halden gamle politikammer og fengsel fra 1863. Så viktig at Riksantikvaren nå har fredet bygningen.

Publisert: 4. mai 2017 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av Halden Politikammer Og Fengsel. Foto: Bodil Johanne Paulsen, Riksantikvaren
Halden Politikammer Og Fengsel Halden gamle politikammer og fengsel er nå fredet. Foto: Bodil Johanne Paulsen, Riksantikvaren

På 1860-tallet kom en ny fengselsreform i Norge. Denne reformen førte til at det ble bygget en rekke nye distriktsfengsler i hele landet. De fleste av disse er nå revet eller bygget om. Men Halden gamle politistasjon og fengsel har mye av sin opprinnelige utforming intakt.

– Måten man velger å opprettholde lov og orden på, og hvordan man behandler de som har begått lovbrudd, sier mye om et samfunn. Halden fengsel viser utviklingen fram mot en human fangebehandling, og var et resultat av moderne reformer og lovendringer, forteller riksantikvar Jørn Holme.

Restaureres og tilbakeføres

Halden gamle politikammer og fengsel ble bygget i 1863. Bygningen som er tegnet av Gustav Blom Kielland har de siste årene gjennomgått en større restaurering. Samtidig tilbakeføres så mye som mulig til slik anlegget opprinnelig var. Dette arbeidet pågår fremdeles, i nært samarbeid mellom eier og Østfold Fylkeskommune. Det er også Østfold fylkeskommune som har utarbeidet fredningssaken.- Halden har en unik posisjon i norgeshistorien. Oppgaven med å bevare Haldens historie tas på alvor, noe innsatsen med å ta vare på viktige kulturminner som Kongegården, Halden teater og Fredriksten festning viser, sier fylkeskonservator Morten Hanisch.

Bilde av Eier, Ole Kristian Sørli (til venstre), har mottatt fredningsdiplomet fra riksantikvar Jørn Holme. Til høyre står Roar Murtnes fra fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune. Foto: Fredrik Norland, Østfold fylkeskommune
Halden Gamle Politikammer Og Fengsel 2 Eier, Ole Kristian Sørli (til venstre), har mottatt fredningsdiplomet fra riksantikvar Jørn Holme. Til høyre står Roar Murtnes fra fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune. Foto: Fredrik Norland, Østfold fylkeskommune

Fredningsmarkering

I strålende solskinn kunne riksantikvar Jørn Holme i dag dele ut fredningsdiplomet til eieren av bygget, Ole Kristian Sørlie fra Halden Torg. Eieren av bygget har selv lagt store ressurser i arbeidet.

– Vi er avhengig av dedikerte eiere som ser mulighetene for ny bruk av historiske bygg. Og vi er veldig glade for den innsatsen som er gjort for å sette i stand Halden gamle politikammer og fengsel. Her blir det ikke lenger noen innsatte, men det blir garantert fengslende opplevelser for fremtidige besøkende, konkluderer Jørn Holme.

Dato 04.05.2017 12:54 endret 08.05.2017 09:45

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153