Pressemelding

Riksantikvaren har fredet Grønli gård

Lystgården i Moss kommune har bygninger og park fra første halvdel av 1800-tallet.

Publisert: 4. januar 2018 | Endret: 20. desember 2019

Bilde av Grønli gård. Hovedbygningen ble oppført rundt 1830. Foto: Jan Høvo
Grønli Gård Hovedbygningen ble oppført rundt 1830. Foto: Jan Høvo

Grønli gård ble bygget som et sommersted, og ligger midt i Søndre Jeløy landskapsvernområde.

–Grønli gård gir et godt bilde av hvordan lystgårdene var på Jeløya for to hundre år siden. Hovedbygningen er et godt eksempel på jugendstil, og parkanlegget er et unikt grønt kulturminne. Grønli gård har engasjerte eiere som gjør en flott innsats for å ta vare på anlegget, sier riksantikvar Jørn Holme.

Lystgårder for borgerskapet

På 1700-tallet og inn på 1800-tallet var det vanlig blant velstående byborgere å etablere lystgårder på landet. Mange handelsborgere i Moss kjøpte seg eiendommer i omgivelsene rundt byen.

Grønli gård var fram til 1814 en husmannsplass under Alby gård. I 1814 kjøpte kjøpmann, trelasthandler og politiker Momme Peterson eiendommen.

Bilde fra parken tilhørende Grønli gård, denne er også fredet. Foto: Jan Høvo
Parkanlegg Parken på Grønli gård er også fredet. Foto: Jan Høvo

Han bygget den ut til en lystgård med et storslagent parkanlegg. Parken ga på det meste arbeid til to gartnere. Hovedbygningen ble oppført rundt 1830. Den ble siden ombygd til sveitserstil, og til jugendstil i 1909.

Bilde fra parken. Mange av de gamle trærne er bevart i parken på Grønli gård. Foto: Jan Høvo
Grønli park Mange av de gamle trærne er bevart i parken på Grønli gård. Foto: Jan Høvo

Verdifull park

Parken til Grønli gård er utformet som en romantisk landskapspark, og har en særegen atmosfære.

Både alleene, karpedammen, parkskogen, veksthuset og den gamle formale frukthagen er bevart, nærmest uforstyrret av tidens gang.

Dette er elementer som sjelden er ivaretatt ved tilsvarende hageanlegg i Norge.

Fredningen

Fredningen omfatter hovedbygningen, stabbur, gartnerbolig, veksthus, hønsehus, låve med låvebro, forpakterbolig og grøntanlegg med park. Fredningssaken er utarbeidet av Østfold fylkeskommune.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153