Pressemelding

Riksantikvaren og NTNU får europeisk kulturarv-pris

En prestisjetung kulturarv-pris for det internasjonale kurset i trekonservering er tildelt Riksantikvaren, NTNU og ICCROM fra Europa Nostra og EU-kommisjonen. – Sammen har vi har utdannet treeksperter til hele verden siden 80-tallet, sier riksantikvar Hanna Geiran, og det er en stor ære å få prisen.

Publisert: 30. juni 2022 | Endret: 30. september 2022

Kulturarv-pris for trekurset.
Gruppebilde av deltakere på trekurset. Foto: Anne Nyhamar, Riksantikvaren

Kulturarv-prisen deles ut av Europa Nostra, som er en europeisk organisasjon som jobber for å ivareta og fremme europeisk kulturarv. Hvert år tildeler de priser i samarbeid med EU-kommisjonen til prosjekter som har utmerket seg. Riksantikvaren, NTNU og ICCROM får sin pris innen kategorien Utdannelse, kapasitetsbygging & ferdigheter.

I sin begrunnelse skriver juryen at «med god grunn er kurset anerkjent som et av de beste utdannelsesprogrammene innen trekonservering i hele verden. Den tverrfaglige tilnærmingen og kombinasjonen av praktisk trening og teoretisk opplæring er viktig for å dele denne spesialiserte kunnskapen med Europa og resten av verden». Juryen fremhever også at kursmetodikken er overførbar til andre typer materialer, og at kurset «til fulle demonstrerer eksempelets makt.»*

– Jeg vil gratulere Riksantikvaren og NTNU med prisen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. – Denne prisen henger høyt, og jeg er stolt av arbeidet som er gjort gjennom det internasjonale kurset for trekonservering. Dette viser hvor viktig det er med kunnskapsdeling på tvers av landegrensene. Vi kan mye om å bygge og bevare trebygninger i Norge, og gjennom trekurset bidrar vi til å skape og dele ny kunnskap om å ta vare på de ressursene vi har.

Også Atlungstad brenneri i Stange får en av de høythengende prisene, i kategorien Konservering og ombruk. Brenneriet er fredet, og et av Norges 15 prioriterte anlegg innen bevaringsprogrammet for teknisk-industrielle kulturmiljøer.

Kurset går over 6 uker og dekker både praktiske og teoretiske aspekter ved bevaring av tre – både gjenstander og bygninger. Foto: Anne Nyhamar, Riksantikvaren

Hva er trekurset?

Trekurset er et samarbeidsprosjekt mellom Riksantikvaren, NTNU og ICCROM, og deltagerne kommer fra hele verden. De er konservatorer, håndverkere, arkitekter og antikvarer:

– Gjennom trekurset følger deltagerne treet frem til byggverk, forklarer Geiran. – De er med i skogen og lærer å se og plukke ut det riktige treet for oppgaven, de feller, kvister og barker, og i noen kurs har deltagerne også bygd sitt eget bygg, et såkalt grindbygg. Samtidig lærer de om trærnes anatomi, om nedbrytingsprosesser og biokjemi, om metoder for konservering og restaurering, og ikke minst om hva klimaendringene betyr når vi skal bevare bygg og gjenstander av tre for fremtiden.

Spesielt for Norge er det tette samarbeidet mellom håndverkere og akademia. I de to pandemiårene ble kurset gjennomført digitalt, men planen fremover er å utvikle en kombinasjon av digital undervisning og fysisk praksis her i Norge. Interessert i å delta? Se kurssidene for mer informasjon.

Fakultet for arkitektur og design ved NTNU er Trekursets akademiske medarrangør, og universitetet sørger for at deltakerne blir registrert som studenter og kan få studiepoeng.

– Utdanningen innen arkitektur har de siste årene dreiet fokuset stadig mer mot eksisterende bygninger, og det er stor interesse for dette blant arkitektstudentene, sier professor Eir Grytli ved NTNU.  – Ikke minst har den økte interessen sin bakgrunn i at bevaring og fortsatt bruk av eksisterende bygninger er en viktig faktor for en bærekraftig framtid.

Hovedmålgruppen for kurset er arkitekter, konservatorer og håndverkere som arbeider med kulturminner eller gjenstander av tre. Foto: Anne Nyhamar, Riksantikvaren

Bevaring av trebygninger krever bred tverrfaglig kunnskap, både teknisk, bygningsfysisk, materialmessig, estetisk og verneteoretisk, og med hensyn til planlegging av bruk og vedlikehold. Her er mange spesialister nødt til å samarbeide og lære av hverandre. Fakultetet på NTNU er også vertskap for Bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk, som tilbyr landets eneste universitetsutdannelse for håndverkerspesialister.

– Vi har dermed arkitektur- og håndverksstudenter under samme tak som åpner for spennende tverrfaglig samarbeid, forklarer Grytli. – Vi har samarbeidet med Riksantikvaren og ICCROM om Trekurset siden 1984. Faktisk ble de første kursene også arrangert i Trondheim. For oss er det en glede og stolthet å være med på dette internasjonale kunnskapsløftet for unge dyktige fagfolk, som tar med seg erfaringene hjem til sine respektive hjemland hvor de ofte selv blir anerkjente eksperter i bevaring av kulturminner i tre.

Europa Nostras jurybegrunnelse

President for Europa Nostra, Professor Dr. Hermann Parzinger, sier: “Årets prisvinnere gir oss sterke eksempler på hvordan kulturarven forbinder oss med naturen. Dette gir oss tilhørighet, og er en viktig byggestein når vi utvikler en sirkulærøkonomi som støtter en bærekraftig og inkluderende levemåte. Jeg gratulerer disse eksepsjonelle vinnerne – profesjonelle og entusiaster – for deres viktige og prisverdige arbeid”.**

Kurset går annethvert år, har 20 plasser, og siden 80-tallet har over 450 deltagere fra over 80 forskjellige land blitt «trekonserveringseksperter» i eget hjemland.

* “The International Course on Wood Conservation Technology is widely considered to be one of the best training programmes in wood conservation in the world for good reason. The interdisciplinary approach is an important way to transfer specialised technical knowledge about the conservation of wood throughout Europe and beyond, and the combination of theoretical and practical training, which has been refined over many years, is exemplary. The approach is replicable for other types of material and we believe that it fully demonstrates ‘power of example’”.

**Europa Nostra’s Executive President, Prof. Dr. Hermann Parzinger, said: “This year’s Award winners are powerful examples of how our heritage reconnects us with nature, helps create a sense of belonging and place, and is an integral building block in developing a circular economy that supports a sustainable and inclusive way of life. I congratulate these exceptional winners – professionals and enthusiasts alike – for their essential and commendable work”.

Europa Nostras nyhetssak om utdelingen. 

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153