Pressemelding

Riksantikvaren på Arendalsuka

Skal du på Arendalsuka i år? Da kan du få med deg arrangementet «Hvordan bygger vi framtidas kulturminner?» torsdag 15. august. Du kan også være med oss på byvandring i Arendal.

Publisert: 9. august 2019 | Endret: 17. desember 2019

Illustrasjon fra Arendalsuka. Tema, -hvordan bygger vi fremtidens kulturminner.
Arendalsuka 2019

Her finner du Riksantikvaren på Arendalsuka i 2019:

Hvordan bygger vi framtidas kulturminner?

Samtale.
Tid: Torsdag 15. august kl. 12-13
Sted: No. 9 CC Café, Teaterplassen 3, Arendal

I sommer har det vært mye debatt om hvordan vi tar vare på kulturhistorie og identitet, samtidig som vi bygger nytt. Byene skal vokse. Men hvordan bygger vi med kvalitet i dag, slik at vi også bygger framtidens kulturminner?

• Transformasjon av gamle bygninger til ny bruk
• Fortetting i kulturhistoriske bykjerner
• Kvalitet i arkitektur og byutvikling
• Klima- og miljøpolitikk sett i sammenheng med vern og nybygg

Deltakere:
Frode Bjerkestrand (kulturredaktør i Bergens Tidende, ordstyrer)
Hanna Geiran (riksantikvar)
Bjørnar Johnsen (utviklingsleder, Oslo House)
Harald Nikolaisen (adm. direktør i Statsbygg)

Illustrasjon til Arendalsuka. Byvandring med Riksantikvaren
Arendalsuka Byvandring med Riksantikvaren

Byvandring med Riksantikvaren, Hanna Geiran

Tid: Onsdag 14. august kl. 14-15
Sted: Sam Eydes plass. Oppmøte ved EØS-midlene sin stand nr. 64

Riksantikvar Hanna Geiran inviterer til byvandring i Arendal!

Visste du at Arendal ble rammet av et veldig lokalt økonomisk krakk i 1886? Eller at Arendal vokste fram som en by på grunn av trelasthandelen med utlandet? Eller kanskje at Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune nå jobber sammen for at uthavnene i Sørlandet skal få status som verdensarv? Dette og mer blir tema under byvandringen!

Temaet for turen er Arendal som en internasjonal by. Vi skal se på hvordan byen har vokst fram og utviklet seg gjennom kontakten med verden og ikke minst hvordan dette har påvirket bybildet. Sammen med Aust-Agder fylkeskommune og Tyholmen arkitektkontor har vi satt sammen et spennende program som kan være interessant og lærerikt for både lokale og besøkende.

Byvandring med Riksantikvaren, Linda Veiby

Tid: Torsdag 15. august kl. 10,30-11,30
Sted: Sam Eydes plass. Oppmøte ved EØS-midlene sin stand nr. 64

Riksantikvaren inviterer til byvandring i Arendal! Avdelingsdirektør for kulturminneavdelingen, Linda Veiby, leder turen.

Visste du at Arendal ble rammet av et veldig lokalt økonomisk krakk i 1886? Eller at Arendal vokste fram som en by på grunn av trelasthandelen med utlandet? Eller kanskje at Aust-Agder og Vest-Agder Fylkeskommune nå jobber sammen for at uthavnene i Sørlandet skal få status som verdensarv? Dette og mer blir tema under byvandringen!

Temaet for turen er Arendal som en internasjonal by. Vi skal se på hvordan byen har vokst fram og utviklet seg gjennom kontakten med verden og ikke minst hvordan dette har påvirket bybildet. Sammen med Aust-Agder fylkeskommune og Tyholmen arkitektkontor har vi satt sammen et spennende program som kan være interessant og lærerikt for både lokale og besøkende.

Stand om EØS-midlene

Sted: Stand – Sam Eydes plass, standplass 64, Arendal

Under Arendalsuka kommer Riksantikvaren og en rekke andre etater og organisasjoner til å stå på en stand for å representere EØS-midlene.

Utover høsten 2019 og i 2020 kommer det utlysninger av prosjektmidler, hvor norske aktører kan delta som partnere. Møt Riksantikvaren, Kulturrådet, Forskningsrådet, Folkehelseinstituttet, Helsingforskomiteen, KS, Utlendingsdirektoratet, Senter for internasjonalisering av utdanning og Helsedirektoratet og få vite mer om hvordan du kan delta!

Les mer i programmet til Arendalsuka 

Dato 09.08.2019 14:42 endret 12.08.2019 10:31

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153