Pressemelding

Riksantikvaren vil frede deler av Kjeller flyplass

Nå setter Riksantikvaren i gang fredningsprosess for Kjeller flyplass i Skedsmo kommune. Målet med fredningen er å ivareta de kulturhistoriske verdiene på Kjeller knyttet til samferdsels- og forsvarshistorien.

Publisert: 4. oktober 2018 | Endret: 18. desember 2019

Flyfoto av Kjeller flyplass. Foto er tatt av Øystein Hagland, Riksantikvaren
Kjeller Flyplass sett fra lufta. Foto: Øystein Hagland, Riksantikvaren

Kjeller flyplass er med sin kontinuerlige drift siden 1912 en av verdens eldste flyplasser, og en svært viktig del av Norges samferdsels- og forsvarshistorie. Forsvarsbygg skal legge ned sin virksomhet på Kjeller flyplass.

Store ubebygde arealer nær Lillestrøm sentrum blir frigitt til blant annet utbygging, og Skedsmo kommune er i gang med en kommunedelplanprosess for området.

Aspelin Ramm har kjøpt deler av bygningsmassen.*

Riksantikvaren har undersøkt de kulturhistoriske verdiene ved flyplassen, og foreslår å frede et utvalg bygninger og andre installasjoner.

*Aspelin Ramm er et familieeiet selskap som driver handels- og eiendoms
-virksomhet.

Bildet viser Vedlikehold av fly ved Kjeller, i forkant en DH Vampire, vingen til en DC3 Dakota og to skolefly av type North American T-6/J Harvard. Bildet er tatt i 1952 i forkant av 40-års markeringen til Kjeller. Foto er lånt fra Dagbladet/Norsk Folkemuseum
Kjeller Flyplass 1952 Vedlikehold av fly ved Kjeller, i forkant en DH Vampire, vingen til en DC3 Dakota og to skolefly av type North American T-6/J Harvard. Bildet er tatt i 1952 i forkant av 40-års markeringen til Kjeller. Foto: Dagbladet/Norsk Folkemuseum

Rullebanen som sådan fredes ikke som et anlegg, men vil omfattes av en områdefredning – en beskyttelsessone rundt de fredete anleggene. Riksantikvaren har gjort et utvalg av bygninger og anlegg som viser utviklingen av norsk teknologi, industri og luftfart, både militært og sivilt gjennom over 100 år.

Fredningssaken

Melding om oppstart er det første trinnet i en fredningsprosess. Dette er et utkast, og Riksantikvaren ønsker innspill til det varslede omfanget av fredning.

Illustrasjonen viser kart over Kjeller flyplass
Kjeller Flyplass Kart

Frist til å uttale seg til meldingen om oppstart av fredning er seks uker. Det vil så utarbeides et fredningsforslag, som legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Riksantikvaren freder kulturminnene på Kjeller, ikke bruken av dem.

Eventuell fremtidig drift på Kjeller vil være opp til eiere og kommunen som reguleringsmyndighet.

04.10.2018 14:36 endret 04.10.2018 15:14

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153