Pressemelding

Riksantikvarens kulturminnepris til Morten Tranøy og Carl Frederik Thorsager

Morten Tranøy og Carl Frederik Thorsager får Riksantikvarens kulturminnepris 2016 for sin store innsats for å ta vare på og spre interesse for tekniske kulturminner. Riksantikvaren vil særlig hedre dem for arbeidet de gjør for at både unge og gamle skal få oppleve norsk jernbanehistorie.

Publisert: 16. november 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bilde fra prisutdelingen på Vulkan Arena i Oslo. Fra venstre mot høyre: Carl Frederik Thorsager, Morten Tranøy og riksantikvar Jørn Holme. Foto: Turid Årsheim, Riksantikvaren
Kulturminneprisen 2016 fra prisutdelingen på Vulkan Arena i Oslo. Fra venstre mot høyre: Carl Frederik Thorsager, Morten Tranøy og riksantikvar Jørn Holme. Foto: Turid Årsheim, Riksantikvaren

Kulturminneforvaltere fra alle landets fylker var til stede da riksantikvar Jørn Holme overrakte prisen til de to prisvinnerne. Prisutdelingen fant sted på Vulkan Arena i Oslo, på Riksantikvarens høstmøte onsdag 16. november.

─ I år har vi bestemt oss for å gi prisen til to personer. Begge to har en lang merittliste, og mange viktige kulturminner er tatt vare på for ettertiden takket være dem. Morten Tranøy og Carl Frederik Thorsager gjør en fantastisk jobb for våre tekniske kulturminner. I dag feirer vi spesielt innsatsen de gjør for historiske jernbaner. Gratulerer med en høyst velfortjent pris, sier riksantikvar Jørn Holme.Begge prisvinnerne er fra Oslo. Morten Tranøy er bosatt i Oslo, mens Carl Frederik Thorsager bor på Sjølingstad ved Mandal.

Juryens begrunnelse:

Morten Tranøy og Carl Frederik Thorsager har gjort en formidabel innsats for å ta vare på og spre interesse for tekniske kulturminner. Riksantikvaren ønsker særlig å hedre dem for arbeidet de gjør for at både unge og gamle skal få oppleve norsk jernbanehistorie og kjøre gamle tog. I mange år har Morten Tranøy og Carl Frederik Thorsager jobbet utrettelig for å redde, restaurere og drifte unike tekniske kulturminner. Deres kunnskap og erfaring utfyller hverandre, og de er svært verdige vinnere av Riksantikvarens kulturminnepris!

Bildet fra Oslo S med Barcode i bakgrunnen er tatt da jubileumstoget for Bergensbanen 100 år kjørte ut fra Oslo S 4. juni 2009. Foto: Helge Lindholm
Bergensbanen 100 år Bildet fra Oslo S med Barcode i bakgrunnen er tatt da jubileumstoget for Bergensbanen 100 år kjørte ut fra Oslo S 4. juni 2009. Foto: Helge Lindholm

Om prisvinnerne:

Morten Tranøy
Morten Tranøy har en spesiell forkjærlighet for historisk elektrisk jernbanedrift. Han har gjort et stort arbeid med å restaurere og drifte vernede elektriske lokomotiver og personvogner. Gjennom Norsk Jernbaneklubb og Norsk Teknisk Museum har han gjennom mange tiår hatt hovedansvaret for å arrangere etterspurte togturer på det norske jernbanenettet med historisk jernbanemateriell og lærerike stopp underveis. Han har særlig engasjert seg for Thamshavnbanen og Rjukanbanen. Han kjøpte opp blant annet deler av Rjukanbanens godsvognpark da den var på vei til skraphaugen, vogner som nå er fredet og en viktig del av verdensarvstedet Rjukan-Notodden industriarv.

Carl Frederik Thorsager
Carl Frederik Thorsager har vern og drift av både fartøyer og tekniske/industrielle kulturminner som sitt interessefelt. Han markerte seg sterkt som leder av Setesdalsbanen gjennom et par tiår, og har vært en foregangsmann i utviklingen av de norske museumsjernbanene, spesielt Urskog-Hølandsbanen og Krøderbanen. Han tok initiativ til bevaringen og ledet gjenoppbyggingen av både Sjølingstad Uldvarefabrikk og dampskipet «Bjoren» samt en rekke andre tekniske kulturminner. Hans interesser for planlegging og organisering førte ham til initierende innsats som sekretær for NSBs og Jernbaneverkets verneplaner og Norsk kulturråds landsverneplan for tekniske kulturminner.  Thorsager har hatt en rekke verv i styrer og råd innen kulturminnefeltet.

Riksantikvarens kulturminnepris

Riksantikvarens kulturminnepris tildeles personer, organisasjoner eller miljøer som har gjort en særlig innsats for:

  • bevaring og/eller restaurering av kulturminner
  • formidling av kulturminner, nasjonalt eller regionalt
  • bruk/gjenbruk og vedlikehold av kulturminner

Prisen deles ut for femte gang. Prisvinnerne får kunstverkene «Stillhetens kyst a og b» av kunstner Sigmund Olsvik, diplom og 25.000 kroner.

Tidligere vinnere:
Else «Sprossa» Rønnevig (2015)
Hjerleid skole og håndverkssenter (2014)
Johannes Rørtveit (2013)
Geirr Vetti (2012)

Dato: 16.11.2016 14:00 endret 18.11.2016 12:28

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153