Pressemelding

Romanivillaen i Tysvær fredet av Riksantikvaren

Villaen på Nedstrand i Rogaland er en av få bygninger som kan knyttes til romanifolkets historie i Norge.

Publisert: 2. november 2018 | Endret: 18. desember 2019

bildet viser Romanivillaen I Tysvær. foto er tatt av Øyvind Malmin, Rogaland fylkeskommune
Romanivillaen I Tysvær. Foto: Øyvind Malmin, Rogaland fylkeskommune

Villaen er et verdifullt kulturminne som forteller om romanifolkets historie. Det finnes i dag, på landsbasis, få bevarte kulturminner knyttet til denne folkegruppen.

–Nasjonale minoriteters kulturminner er generelt sterkt underrepresentert på listen over det som er fredet i Norge, og det jobber vi aktivt med å rette opp i. Romanivillaen er ett av få gjenværende eksempler på romanifolkets kulturminner, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Romanivillaen ble antageligvis bygget på gården Hålå i Indre Amdal på 1700-tallet. Bygningen ble oppført som et lite våningshus. På begynnelsen av 1900-tallet ble bygget flyttet til dagens plassering på gården Øverland på Nedstrand. I mellomkrigstiden og etter andre verdenskrig ble huset i perioder benyttet av romanifamilier. Bygningen er nå i privat eie.

Villaen, som den har vært kalt lokalt i lang tid, er et lite våningshus på om lag 4 x 6 meter. Bygningen har to rom, ei stue og en uthusdel. Et større istandsettingsarbeid av bygningen ble utført i 2016-2018, og den tekniske tilstanden er god.

Romanifolkets historie

Romanifolket har røtter i Norge fra 1500-tallet, og deres kultur har satt spor i Norge og Europa for øvrig. Samtidig har romanifolkets historie i Norge vært lite dokumentert og ikke en del av den store nasjonale fortellingen. De siste tiårene har romanifolkets historie fått større oppmerksomhet. I 1999 fikk romanifolket status som en av Norges fem nasjonale minoriteter.

02.11.2018 09:44 endret 02.11.2018 09:47

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153