Pressemelding

Slik løser du nye krav i gamle bygg og anlegg

– Vi har laget en samling med eksempler til inspirasjon for alle som tenker på rehabilitering, ombygging og vedlikehold av kulturminner, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 6. april 2022 | Endret: 7. april 2022

Trafostasjonen ble til kaffebrenneri i Ålesund. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren.
Trafostasjonen ble til kaffebrenneri i Ålesund. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren.

Tilpasning og endring i gamle bygg kan være nødvendig av mange grunner. Kanskje trenger eierne å spare strømkostnader og vil gjøre bygget mer energieffektivt, kanskje er det krav til brannsikring eller krav til universell utforming som krever ombygging, eller så kan det være planer om å endre bruken av bygningen. I tillegg har samfunnet et stort behov for å tilpasse kulturmiljøene våre til et klima i endring. Da er det ikke bare bygningen eller anlegget som blir endret, fordi denne typen tiltak ofte griper inn i terrenget og landskapet rundt.

– I fremtiden skal vi i enda større grad bruke og utvikle eksisterende bygninger fremfor å rive og bygge nytt, sier Geiran. – Samtidig må vi øke tempoet på sikring av kulturmiljø mot et klima i endring, og da må vi finne og dele de smarte løsningene med hverandre. Eksempelsamlingen er til for alle som skal i gang med rehabilitering eller ny bruk av gamle bygninger og anlegg, eller som skal sikre kulturmiljøer mot et røffere klima.

Eksempelsamlingen skal vise hvordan håndverkere, konsulenter, eiere og kulturminnemyndigheter sammen har funnet gode løsninger, og hensikten er at den skal være til nytte for alle som arbeider med historiske bygninger og anlegg. Per nå er det over 100 eksempler i samlingen, spredt over alle fylker, og samlingen skal vokse i tiden som kommer.

Det finnes mange gode eksempler landet rundt, og disse kan være til hjelp hvis man planlegger å bygge om gamle bygninger og ønsker å ta vare på historiske kvaliteter. Derfor har det vært viktig å få samlet eksemplene og gjøre dem tilgjengelige for alle.

– Vi vil at det å være representert i eksempelsamlingen skal bli et kvalitetsstempel, slik at de konkrete prosjektene kan bli et forbilde for hele landet. Vårt ønske er at eiere, arkitekter og håndverkere blir stolte av arbeidet de har gjort, sier Geiran.

I Riksantikvarens eksempelsamling er det nå ni kategorier:

  • ombruk
  • istandsetting
  • klimatilpasning
  • energieffektivisering
  • brannsikring
  • universell utforming
  • sikringstiltak
  • teknisk infrastruktur
  • by- og stedsutvikling

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153
Lenke til eksempel­samlingen