Pressemelding

Tilskudd til fartøy i 2016

Med 40 millioner ekstra i tiltaksmidler over statsbudsjettet, kan Riksantikvaren nå fordele til sammen 100 millioner kroner til fartøyvern. Pengene går til istandsetting av freda og verna fartøy over hele landet.

Publisert: 25. februar 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av M/S "Grytøy". Foto: Riksantikvaren
Grytøy M/S "Grytøy" er hjemmehørende i Troms fylke og fikk over 3,3 millioner kroner i tilskudd. Foto: Riksantikvaren

– Kystkulturen forteller historien om Norge. Det er et betydelig beløp vi nå setter av til fartøyvernet. I årets statsbudsjett er det gitt ekstra tiltakspenger som bidrar til å styrke den maritime kulturarven. Erfaringen viser at den støtten vi gir, utløser en stor innsats også fra de frivillige, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Det finnes i dag over 240 fartøy på Riksantikvarens verneliste. Av disse er 14 fredet. Fartøyvernet opprettholdes av innsatsen til flere tusen frivillige, som legger ned mange arbeidstimer innen vedlikehold, istandsetting og drift.

– Det er viktig at flere av våre historiske fartøy er i drift, slik at flest mulig kan oppleve fartøyene i sitt rette miljø. Fartøyvernet er helt avhengig av innsatsen fra de frivillige og årets tildeling er et viktig supplement til deres arbeid, sier riksantikvar Jørn Holme.

Årets tildelinger
Med årets tilskudd vil enkelte fartøy nå bli ferdigstilt etter mangeårige restaureringsprosjekter. Et av disse er fiskeskøyta M/K «Havblikk» fra 1960, som med årets tildeling på 3,5 millioner kroner blir ferdigstilt ved Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum.

Andre store satsninger fortsetter med full styrke. M/K «Fremmad II», med base i Rogaland, ble bygget i England i 1888. Fartøyet har blitt brukt til både fiske og fraktefart og gitt først ut av drift i 2007, etter virksomme 119 år. M/K «Fremmad II» mottar i år 4,5 millioner kroner til å videreføre istandsettingsarbeider ved Hardanger Fartøyvernsenter.

Hvem kan få tilskudd?

I 2016 satses det på å ferdigstille flere igangsatte prosjekter for å frigjøre verkstedfasiliteter og tilskuddsmidler for kommende år. For at et fartøy skal kunne få tilskudd, er det særlig to forhold som er viktige. Det ene er fartøyets kulturhistoriske relevans for norsk maritim virksomhet. Det andre er fartøyets fysiske tilstand og graden av autentisitet. Riksantikvaren vurderer også realismen i prosjektene og lokalt engasjement, og legger vekt på å få en rimelig geografisk fordeling av ressursene.

Bilde av M/K «Fremmad II», med base i Rogaland, fikk over 4,5 millioner til å videreføre istandsettingsarbeider. Foto: Riksantikvaren
Fremmad II M/K «Fremmad II», med base i Rogaland, fikk over 4,5 millioner til å videreføre istandsettingsarbeider. Foto: Riksantikvaren

Tilskuddsliste Fartøyvern –  Statsbudsjettet 2016 

For 2016 har det kommet inn søknader på nærmere 308 millioner.
Riksantikvarens budsjett dekker kun 33% av den totale søknadsmassen.

Fylkesvis fordeling av tilskuddene:

Objekt Tilskuddsbeløp 
 
Akershus
Minneslippen 150 000
Sum Akershus  150 000
Aust-Agder 
Bjoren 384 000
Sum Aust-Agder  384 000
Buskerud
Sum Buskerud 
Finnmark 
Einar II 257 000
Gamle Mårøy 3 175 000
Gamvik 320 000
Sum Finnmark 3 752 000
Hedmark 
Randsfjord ev. Mjøsfergen 350 000
Sum Hedmark  350 000
Hordaland 
Bergseth 100 000
Folgefonn I 300 000
Granvin 3 240 000
Lindenes 500 000
Midthordland 316 000
Nordstjernen 2 750 000
Oster 150 000
SAVOS Hordaland FDV * 500 000
SAVOS Hordaland * 840 000
Skånevik 800 000
Stord I 292 040
Tysnes  250 000
Vestgar 855 000
Vikingen 200 000
Vulcanus 850 000
Sum Hordaland  11 943 040
 
Møre og Romsdal
Bilfergen 185 000
Drengen 10 000
Hindholmen 295 000
SAVOS Møre og Romsdal * 250 000
Afjord 160 000
Sum Møre og Romsdal  900 000
Nordland 
Faxsen 272 000
Gamle Salten 1 000 000
Gamle Skogøy 1 000 000
Geir Ketil 80 000
Havblikk 3 505 857
Hermes II 1 045 468
Sum Nordland  6 903 325
 
Nord-Trøndelag
Straumingen 360 000
Torgunn-Kathrine 250 000
Vågsfjell 2 900 000
Sum Nord- Trøndelag  3 510 000
Oppland
Brandbu 3 295 250
Skibladner 1 253 500
Sum Oppland  4 548 750
Oslo 
Børøysund 340 000
Hamen 1 500 000
Sjøbad II 2 000 000
Styrbjørn 214 800
Sum Oslo  4 054 800
 
Rogaland
Andholmen 50 000
Ekar 2 600 000
Fremad II 3 160 527
Jøsenfjord 6 000 000
Riskafjord II 530 000
Rogaland 1 693 000
Sandnes 1 600 000
SAVOS Rogaland * 950 000
Sum Rogaland  16 583 527
Sogn og Fjordane
Arnafjord 2 499 500
Atløy 950 000
Gamle Solundir 200 000
Haugefisk 426 900
Nybakk 413 000
Bremanger kommune SAVOS 60 000
Stangfjord 4 136 525
Stavenes 3 750 000
Sum Sogn og Fjordane  12 435 925
Sør-Trøndelag 
Epo 100 000
Gamle Stoksundferja 1 037 000
Hansteen 1 049 800
Hermes 716 953
Kaptein Dyre 224 000
Sørhavn 300 000
Tampen I 916 578
Sum Sør-Trøndelag  4 344 331
 
Telemark 
Ammonia 1 537 000
FDV Rjukanbanen 2 400 000
Gamle Kragerø 189 444
Storegut 1 764 300
Tinnoset Slipp 705 500
Sum Telemark  6 596 244
Troms 
Flid I 404 000
Grytøy 3 359 311
Sum Troms  3 763 311
Vest-Agder 
Gamle Oksøy 200 000
Hestmanden 3 000 000
Sum Vest-Agder 3 200 000
Vestfold 
Forlandet 100 000
Frithjof II 200 000
Jærbuen II 902 000
Kysten 580 000
Sum Vestfold  1 782 000
Østfold 
Fix 352 434
Fredrikshald I 1 026 837
Hvaler 1 046 000
Jelse 1 448 950
Turisten 176 250
Sum Østfold  4 050 471
Ikke fartøy 
Norsk Forening for Fartøyvern 2 107 000
Sum Ikke fartøy  2 107 000

 

* SAVOS (Samarbeidsrådet for Vestlandet og Sørlandet) er et regionalt samarbeid mellom fylkene på Sør- og Vestlandet. Et av tiltakene er en avtale med Riksantikvaren om 50 % refusjon av tilskudd disse fylkene gir av egne midler til fartøyvern.

For noen ganske få fartøy gjenstår enkelte avklaringer på blant annet omfang av arbeid, disse er derfor ikke inkludert i listen over.

Dato 25.02.2016 12:52 endret 25.02.2016 12:56

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153