Pressemelding

Tilskudd til istandsetting av fredete bygg i 2018

I år fordeler Riksantikvaren over 153 millioner til fylkeskommunene.

Publisert: 2. februar 2018 | Endret: 17. desember 2019

Bilde av fredete Hindal gård i Stavanger kommune som er en av bygningene som skal settes i stand i løpet av 2018. Foto er tatt av Per David Martinsen, Riksantikvaren
Hindal På fredete Hindal gård i Stavanger kommune er en av bygningene som skal settes i stand i løpet av 2018. Foto: Per David Martinsen, Riksantikvaren

Riksantikvaren fordeler årlig tilskudd til istandsetting av fredete hus i privat eie. Midlene går til fylkeskommunene, som igjen deler ut tilskudd til lokale eiere.

– De som eier private fredete bygg gjør en formidabel innsats for vår felles kulturarv. Dette verdsetter vi høyt, og regjeringen har økt bevilgningen med nær 30 prosent fra 2014. Over 150 millioner kroner går nå til å vedlikeholde disse viktige kulturminnene. Det er helt avgjørende at våre fredete bygg er i bruk, ellers forfaller de. De private eierne over hele landet fortjener stor takk og honnør for den innsats de gjør for å ta vare på kulturarven, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Budsjettvinnere

I år er det Oppland, Hordaland og Trøndelag som får de største summene. I tillegg får Nordland 12 millioner kroner og Telemark 11,5 millioner kroner. Midlene deles ut med en oppfordring om at også fylkeskommunene gir tilskudd til sine fredete bygninger.

Nye midler til tilstandsregistrering

75 prosent av tilskuddene går til fredete bygninger. De resterende 25 prosentene går til fredete kulturmiljøer og andre særlig verdifulle kulturminner, inkludert kystkultur, kulturmiljøer og landskap. Nytt av året er den økte satsningen på tilstandsregistrering av fredete bygg i privat eie. Det er satt av fem millioner kroner til fordeling blant fylkeskommunene til dette arbeidet.

– I flere fylker er det behov for bedre oversikt over tilstanden til de fredete bygningene. Det vil gjøre fylkeskommunene i stand til å drive en enda bedre og mer langsiktig forvaltning av de fredete bygningene, sier riksantikvar Jørn Holme.

Oversikt over fordelingen av midler i 2018

Tilskuddsmottaker Tildeling 2018
Østfold 8 000 000
Akershus 7 000 000
Oslo, Byantikvaren 2 500 000
Hedmark 6 000 000
Oppland 14 500 000
Buskerud 9 000 000
Vestfold 6 500 000
Telemark 11 500 000
Aust-Agder 5 000 000
Vest-Agder 3 500 000
Rogaland 5 000 000
Hordaland 14 500 000
Sogn og Fjordane 10 500 000
Møre og Romsdal 4 500 000
Trøndelag 13 000 000
Nordland 12 000 000
Troms 4 500 000
Finnmark 5 000 000
Sametinget 6 000 000
Tilstandsregistrering 5 000 000
Sum 153 500 000

20.02.2018 11:06 endret 20.02.2018 11:17

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153