Pressemelding

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner 2019

Riksantikvaren har fordelt årets tilskudd til istandsetting og vedlikehold av utvalgte tekniske og industrielle anlegg.

Publisert: 27. mars 2019 | Endret: 17. desember 2019

Bilde av Neptun Sildoljefabrikk, et av anleggene som får tilskudd. Fotograf: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren
Neptun Sildoljefabrikk Foto Ulf I. Gustafsson Riksantikvaren Neptun sildoljefabrikk på Melbu i Nordland er ett av anleggene som får tilskudd. Da AS Neptun sildoljefabrikk ble etablert i 1910, var den landets mest moderne sildoljefabrikk. I dag holder Norsk fiskeindustrimuseum til i de gamle produksjonslokalene der det ble produsert sildolje i over 70 år. Foto: Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren

I Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner får utvalgte anlegg støtte til istandsetting, forvalting, drift og vedlikehold.

– Mange industrianlegg er viktige kulturminner. Ny bruk av de historiske industrianleggene gir nye muligheter, for eksempel innen reiseliv. Alle de utvalgte anleggene er i aktiv drift og tiltrekker seg mange besøkende, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Målet til bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner er å sikre, sette i stand og vedlikeholde et utvalg prioriterte anlegg.

– Det er viktig å ta vare på tekniske og industrielle kulturminner fordi de forteller historien om framveksten av det moderne Norge. Med denne tildelingen sikrer vi at et utvalg industriminner blir bevart og gjøres tilgjengelige for publikum, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Årets tildelinger

Årets tilskudd til Rjukanbanen skal sikre ferdigstilling av slippen på Tinnoset. Med dette opprettholdes bruken av de fredete Tinnsjø-fergene Ammonia og Storegut.

I Odda står Ovn 3 som et landemerke, sentralt plassert i byen. I år får Odda smelteverk tilskudd til istandsetting av trefaseovnen som i sin tid var verdens største og best utstyrte karbidovn. Det foreligger planer om å integrere Ovn 3, i ny kollektivterminal i Odda. Dette prosjektet er et samarbeid mellom Odda kommune, Hordaland fylkeskommune og Skyss. Tidligere har Riksantikvaren bidratt til det store istandsettingsprosjektet for «Silo 113», Råcyanamidsiloen ved Odda smelteverk, som ble ferdigstilt i 2018.

I tillegg til de utvalgte anleggene i bevaringsprogrammet gir Riksantikvaren også faglig og økonomisk støtte til andre anlegg som dokumenterer norsk teknisk og industriell historie. I år får blant annet Auli mølle i Akershus midler, hvor ventestallen er i fare med å rase sammen. Tilskudd får også det historiske luftfartøyet Gloster Gladiator 423, der flyets skrog skal gjenoppbygges. Saga i Indre Offerdal, i Sogn og Fjordane, får tilskudd som skal bidra til å ferdigstille saghuset.

Riksantikvaren har måttet gjøre en streng prioritering av hvilke kulturminner og tiltak som får tilskudd. For 2019 fikk vi inn søknader fra totalt 29 tekniske og industrielle kulturminner på om lag 189 millioner kroner. Riksantikvaren hadde rundt 58 millioner kroner til fordeling, som dekker omtrent 31% av den samlede søknadssummen.

Les mer om bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner her

Oversikt tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner i 2019

Bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner:

Kulturminne Fylke Tilskudd per fylke
Atlungstad Brenneri Stange, Hedmark 2 317 384
Bredalsholmen Verft Kristiansand, Vest-Agder  3 875 525
Fetsund Lenser Fet, Akershus 4 375 770
Folldal Gruver Folldal, Hedmark 3 929 600
Haldenkanalen Halden, Aremark, Marker og Aurskog-Høland, i Østfold og Akershus 3 942 266
Kistefos Træsliberi Jevnaker, Oppland 3 454 093
Klevfos Cellulose og Papirfabrik Løten, Hedmark 1 521 943
Neptun Sildoljefabrik Hadsel, Nordland 2 007 566
Næs jernverk (museum) Tvedestrand kommune, Aust-Agder 2 232 036
Odda smelteverk Odda, Hordaland Ordinært tilskudd: 3 962 899
Tilsagn 2020: 2 758 617
Rjukanbanen – Tinnoset-Vemork  Tinn, Telemark  10 922 311
Salhus Tricotagefabrik Salhus, Bergen, Hordaland 3 698 120
Sjølingstad Uldvarefabrik Lindesnes, Vest-Agder 4 230 223
Spillum Dampsag & Høvleri Namsos, Trøndelag Ordinært tilskudd: 3 001 420
Tilsagn 2020: 2 266 000

 

Tyssedal kraftstasjon er også et av anleggene i bevaringsprogrammet. Deres søknad om tilskudd behandles separat fordi staten er deleier av bygningene.

Andre anlegg:

Kulturminne Fylke Tilskudd per fylke
Auli mølle Akershus 248 000
Bergen Kringkaster Askøy, Hordaland 30 000
Freiabilen Oslo 200 000
Gloster Gladiator Bodø, Nordland 1 000 000
Hagevik tønnefabrik Vågsøy, Sogn og Fjordane 85 811
Indre Ofredal sagbruk Årdal, Sogn og Fjordane 1 500 000
Nes gardssag Kvam, Hordaland  104 719
Skaland Grafittverk Berg, Senja, Troms 300 000
Tjørvåg spekkeri Herøy, Møre og Romsdal 46 000

Dato 05.03.2019 12:09 endret 27.03.2019 14:02

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153