Pressemelding

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner i 2018

Riksantikvaren har fordelt årets tilskudd til istandsetting og vedlikehold av utvalgte tekniske og industrielle anlegg. I bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner får utvalgte anlegg støtte gjennom en fast post på statsbudsjettet til istandsetting, forvalting, drift og vedlikehold.

Publisert: 28. februar 2018 | Endret: 17. desember 2019

Bilde viser Rjukanbanen. Foto er fra Riksantikvaren
Rjukanbanen. Henshel Lok Mael Rjukanbanen er det anlegget som får den høyeste tilskuddssummen i 2018. Foto: Riksantikvaren

– Med denne støtteordningen ønsker vi å ta vare på et utvalg eldre industrianlegg, slik at de er tilgjengelige for publikum. Flere av anleggene er aktive museer, som forteller om Norges industrielle historie og utvikling, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Store prosjekter

Anlegget som får den høyeste tilskuddssummen i 2018 er Rjukanbanen. Årets tilskudd skal blant annet bidra til det nødvendige arbeidet med istandsettingen for slippen på Tinnoset. Tiltaket vurderes som kritisk og nødvendig for å bedre tilstandsgraden, samt opprettholde videre bruk av slippen og sikre nødvendig fremtidig slippsetting av de fredete Tinnsjø-fergene Ammonia og Storegut.

– I 2018 har vi prioritert videre istandsetting av anleggene i bevaringsprogammet. Nå er 11 av de 15 anleggene i bevaringsprogrammet ferdigstilt til normalt vedlikeholdsnivå. Bredalsholmen verft, Rjukanbanen, Haldenkanalen og Odda smelteverk har mål om ferdigstilling innen 2020, sier riksantikvar Jørn Holme.

Ferdigstilt må i denne sammenhengen ikke forstås som «ferdig» eller «sluttført». Tekniske og industrielle kulturminner vil også etter et de har oppnådd et normalt vedlikeholdsnivå ha behov for tilskudd til løpende vedlikehold og istandsetting.

Haldenkanalen Foto: Riksantikvaren

I 2018 pågår det store prosjekter ved anleggene, blant annet bidrar Riksantikvaren med tilskudd til fullføring av istandsettingen av slusekammer 4 ved Brekkesluser i Haldenkanalen.

Ved Odda smelteverk skal årets tilskudd bidra til siste fase og sluttføringen av det store istandsettingsprosjektet for «Silo 113», Råcyanamidsiloen.

I perioden 2015- 2017 har Riksantikvaren bidratt med tilskudd på i overkant av kr 8 000 000,- til de to første fasene av dette istandsettingsprosjektet. I tillegg bidrar Riksantikvaren med tilskudd til istandsetting av taket på Lindehuset, og sluttføring av istandsettingen av «Smia».

Støtte til andre anlegg

I tillegg til de 15 utvalgte anleggene gir Riksantikvaren faglig og økonomisk støtte til andre anlegg som dokumenterer norsk teknisk og industriell historie. I 2018 gis det blant annet tilskudd til saga i Indre Offerdal, i Sogn og Fjordane, der årets tilskudd og neste års tilsagn skal bidra til å sikre og istandsette saghuset som i dag står i fare for å rase sammen. Saga er en del av et større anlegg, og et sjeldent kulturminne fra overgangstida mellom bondesamfunn og industrisamfunn.

Riksantikvaren har måttet gjøre en streng prioritering av hvilke kulturminner og tiltak som får tilskudd. For 2018 fikk vi inn søknader fra totalt 34 tekniske og industrielle kulturminner på i overkant av 160 millioner kroner. Riksantikvaren hadde rundt 61 millioner kroner til fordeling, som dekker omtrent 38 % av den samlede søknadssummen.

Les mer om bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner her

Oversikt over tilskot 2016:

Mottaker Ordinært tilskudd: Tilsagn 2019: 
Atlungstad Brenneri, Stange, Hedmark 1 901 578 100 000
Bredalsholmen Verft, Kristiansand, Vest-Agder 3 168 092 1 650 000
Fetsund Lenser, Fet, Akershus 3 653 042
Folldal Gruver, Folldal, Hedmark 4 043 179 150 000
Haldenkanalen, Halden, Aremark, Marker og Aurskog-Høland, i Østfold og Akershus 3 904 296 1 510 704
Kistefos Træsliberi, Jevnaker, Oppland 2 118 383 1 500 000
Klevfos Cellulose og Papirfabrik, Løten, Hedmark 1 833 201
Neptun Sildoljefabrik, Hadsel, Nordland 1 964 000
Næs jernverk (museum), Jevnaker, Oppland 1 735 991
Odda smelteverk, Odda, Hordaland 4 339 017
Rjukanbanen – Tinnoset-Vemork, Tinn, Telemark 10 031 260 3 000 000
Salhus Tricotagefabrik, Salhus, Bergen, Hordaland 3 999 922 50 000
Sjølingstad Uldvarefabrik, Lindesnes, Vest-Agder 3 409 044
Spillum Dampsag & Høvleri, Namsos, Nord-Trøndelag 3 106 088 80 000

 

Tyssedal kraftstasjon er også et av anleggene i bevaringsprogrammet. Deres søknad om tilskudd behandles separat fordi staten er deleier av bygningene.

Andre anlegg:

Mottaker Ordinært tilskudd: Tilsagn 2019: 
Bergen Kringkaster, Askøy, Hordaland 60 000
Gloster Gladiator 305 000
Hagevik tønnefabrik, Vågsøy, Sogn og Fjordane 43 000
Indre Offerdal sagbruk, Årdal,Sogn og Fjordane 1 000 000 1 000 000
Nes gardssag, Kvam, Hordaland 279 096
Sagflaten klebersteinbrudd, Sel, Oppland 5 000
SKA 205 nr 2 Skiftetraktor, Notodden, Telemark 90 000
Skaland Grafittverk, Berg, Senja, Troms 300 000

28.02.2018 14:34 endret 28.02.2018 15:30

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153