Pressemelding

Tilskudd til verdensarv 2016

Hvert år får norske verdensarvsteder tilskudd over statsbudsjettet. Vårt nyeste verdensarvsted, Rjukan-Notodden industriarv, får i år tilskudd på over 13 millioner kroner.

Publisert: 22. februar 2016 | Endret: 18. desember 2019

Flyfoto av Vemork kraftstasjon, Rjukan i Telemark. Foto er tatt av Per Berntsen
Vemork Vemork kraftstasjon, Rjukan i Telemark. Foto: Per Berntsen

Klima- og miljødepartementet er øverste ansvarlige myndighet for oppfølgingen av verdensarven i Norge. Fordeling av tilskudd skjer via Riksantikvaren, som i år har fordelt over 50 millioner til forskjellige tiltak.

− Da industriarven i Rjukan og Notodden ble tildelt verdensarvstatus i 2015, var det også startskuddet for et langsiktig arbeid for ny næring og nye arbeidsplasser i regionen.  Med årets tilskudd kan de starte opp flere spennende prosjekter for istandsetting og formidling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Fra Bergen til bergkunst
Norge har åtte steder på UNESCOs liste over verdens kulturarv (World Heritage List). Bryggen i Bergen får i år 17,5 millioner til flere istandsettings- og sikringsprosjekter. Bergstaden Røros får nærmere 12,5 millioner, noe som blant annet betyr at arbeidet med istandsetting av de mange uthusene fortsetter. Verdensarvstedet Vega, på Helgeland i Nordland, får nærmere 7 millioner. Det aller meste av disse midlene skal gå til et nytt verdensarvsenter i den vakre øykommunen. I tillegg mottar Bergkunsten i Alta 3,5 millioner til forskjellige dokumentasjons- og sikringstiltak.

Øvrige tildelinger
Verdensarven i Vestnorsk fjordlandskap omfatter Geirangerfjorden i Møre og Romsdal og Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane. I sistnevnte fylke finner vi også Urnes stavkirke, som ble skrevet inn på verdensarvlista allerede i 1979. Både Vestnorsk fjordlandskap og Urnes stavkirke mottar tilskudd. De fire norske målepunktene på Struves meridianbue, som befinner seg i Finnmark, mottar også tilskudd.

Liste over tilskuddsfordeling til verdensarvstedene 2016:

Objekt Tilskuddsbeløp
Struves meridianbue 500.000,-
Bergkunsten i Alta 3.790.000,-
Vegaøyan 6.750.000,-
Bergstaden Røros 12.500.000,-
Vestnorsk fjordlandskap 1.500.000,-
Bryggen i Bergen 17.595.000,-
Urnes stavkirke 456.000,-
Rjukan-Notodden industriarv 13.200.000,-

Dato 22.02.2016 14:35 endret 22.02.2016 14:40

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153

Mer informasjon

norske verdensarvsteder