Pressemelding

Tilskudd til verdensarv 2018

Hvert år får norske verdensarvsteder tilskudd over statsbudsjettet. I denne runden deles det ut over 62 millioner kroner til arbeidet med den norske verdensarven.

Publisert: 8. mars 2018 | Endret: 18. desember 2019

Bilde viser Mandheimen På Rjukan, et av verdensarvstedene. Foto er tatt av Per Berntsen
Mandheimen På Rjukan Foto: Per Berntsen

Klima- og miljødepartementet er øverste ansvarlige myndighet for oppfølgingen av verdensarven i Norge. Fordeling av tilskudd skjer via Riksantikvaren.

─ Åtte fantastiske og unike steder i Norge er skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste. Midlene til den norske verdensarven går både til istandsetting, vedlikehold og formidling, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Rjukan, Røros og Bergen

Industriarven i Rjukan og Notodden ble tildelt verdensarvstatus i 2015. De får i år over 20 millioner i tilskudd til arbeidet med istandsetting og formidling. Mandheimen på Rjukan fikk store skader i en brann i 2016 og halvparten av midlene til industriarven går til arbeidet med denne bygningen.

Bergstaden Røros og Circumferensen får over 15 millioner kroner. Her skal blant annet pengene brukes utbedringen av Olavsgruvaveien og istandsetting av verneverdig bebyggelse. Med over 15 millioner til Bryggen i Bergen fortsetter også istandsettingsarbeidene der.

Hele den norske verdensarven får midler

Verdensarven i Vestnorsk fjordlandskap omfatter Geirangerfjorden i Møre og Romsdal og Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane. Vestnorsk fjordlandskap får til sammen 3 millioner kroner i tilskudd. Urnes stavkirke i Sogn og Fjordane mottar nær 1, 2 millioner  kroner, mens bergkunsten i Alta i Finnmark får 4.000.000. I Finnmark står også de fire norske målepunktene på Struves meridianbue. Arbeidet med skjøtsel og formidling av Struves meridianbue mottar i år tilskudd 1.200.000 kroner. Vegaøyan får 2 millioner i årets tildeling.

Liste over tilskuddsfordeling til verdensarvstedene:

Mottakar Tilskudd:
Struves meridianbue 1.200.000,-
Bergkunsten i Alta 4.000.000,-
Vegaøyan 2.000.000,-
Bergstaden Røros og Circumferensen 15.050.000,-
Vestnorsk fjordlandskap 3.000.000,-
Bryggen i Bergen 15.100.000,-
Urnes stavkirke 1.180.000,-

08.03.2018 11:58 endret 16.03.2018 11:12

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153