Pressemelding

Tilskudd til verdensarv 2019

Hvert år får norske verdensarvsteder tilskudd over statsbudsjettet. I denne runden deles det ut over 54 millioner kroner til arbeidet med den norske verdensarven.

Publisert: 25. februar 2019 | Endret: 17. desember 2019

Bildet viser Bryggen i Bergen er et av Norges verdensarvsteder. Fotograf er Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Máilmmiárbi Bryggen Bergenis lea okta Norgga máilmmiárbebáikkiin. Foto: Arve Kjersheim, Riikkaantikvára

Klima- og miljødepartementet er øverste ansvarlige myndighet for oppfølgingen av verdensarven i Norge. Fordeling av tilskudd skjer via Riksantikvaren.

─ Norge har åtte fantastiske steder på Unescos verdensarvliste. Det skal vi som nasjon være stolte av. Lokalsamfunn og frivillige gjør en viktig jobb med å ta vare verdensarvverdiene på vegne av og til glede for oss alle. Jeg er sikker på at tilskuddene som gis fra Riksantikvaren til formidling, istandsetting og vedlikehold av verdensarvverdiene vil gi resultater både vi og kommende generasjoner kan glede oss over, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Rjukan, Røros og Bergen

Industriarven i Rjukan og Notodden ble tildelt verdensarvstatus i 2015. Tildelingen i 2019 vil bli brukt til blant annet å følge opp/avslutte igangsatte prosjekter. Bergstaden Røros og Circumferensen får over 10 millioner kroner i 2019 som skal brukes til videreføring av de langsiktige ordningene knyttet til bygningsarv og arealskjøtsel i og rundt bergstaden, samt videreføring av noen nye formål i Circumferenskommunene.

16 millioner kroner går til Bryggen i Bergen som fortsetter istandsettingsarbeidene der.

Hele den norske verdensarven får midler

Verdensarven i Vestnorsk fjordlandskap omfatter Geirangerfjorden i Møre og Romsdal og Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane. Vestnorsk fjordlandskap får til sammen 1,9 millioner kroner i tilskudd. Verdensarvstedet Urnes mottar 750 000 kroner, mens bergkunsten i Alta i Finnmark får 4 000 000 også i 2019. I Finnmark står også de fire norske målepunktene på Struves meridianbue. Arbeidet med skjøtsel og formidling av Struves meridianbue mottar 1 400 000 kroner. Vegaøyan får 2 millioner i årets tildeling.

– Verdensarvstedene forteller viktige og spennende historier. Disse stedene er valgt ut fordi stedene har betydning for menneskers historie, også ut over Norges grenser. Så min oppfordring til reiseglade er å legge turen innom et av de norske verdensarvstedene, sier vår nye riksantikvar Hanna Geiran.

Liste over tilskuddsfordeling til verdensarvstedene:

Tilskudd 2019

Tildelt til: Tilskudd
Struves meridianbue 1 400 000
Bergkunsten i Alta 4 000 000
Vegaøyan 2 000 000
Bergstaden Røros og Circumferensen 10 910 000
Vestnorsk fjordlandskap 1 900 000
Bryggen i Bergen 16 250 000
Urnes stavkirke 750 000
Rjukan-Notodden industriarv 17 200 000
Foreningen Norges Verdensarv 300 000
Samlet 54 710 000

Dato 25.02.2019 16:46 endret 04.03.2019 16:35

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153