Pressemelding

Vedtak om begrenset arkeologisk undersøkelse i Stavanger domkirke

Riksantikvaren gir nå grønt lys for en svært begrenset arkeologisk undersøkelse i Stavanger domkirke. Av sikkerhetsmessige årsaker vil arbeidet ventelig pågå fram til sommeren.

Publisert: 19. januar 2021

Stavanger domkirke Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

– Vi har i dag gjort vedtak om en arkeologisk undersøkelse av tre av domkirkens 18 kamre i krypkjelleren. Det er gledelig at vi nå kan få dette til, samtidig ser vi at dette vil være krevende med tanke på fremdriften i restaureringsarbeidene i kirken, sier avdelingsdirektør Elisabeth Dahle.

Sikkerhetsmessige spørsmål

I forbindelse med restaureringsarbeider i Stavanger domkirke hadde Riksantikvaren satt krav om at arkeologiske undersøkelser skulle gjennomføres av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). I løpet av 2020 ble Riksantikvaren orientert av NIKU om at det var høy risiko for personskade ved opphold i krypkjelleren, og usikkerhet knyttet til om de arkeologiske undersøkelsene kunne skade selve kirkebygningen. Orienteringen til Riksantikvaren ble gitt på bakgrunn av geotekniske undersøkelser. Riksantikvaren besluttet derfor at vilkåret om arkeologisk undersøkelse skulle frafalles.

Stavanger domkirke i høstmørket.
Stavanger domkirke. Norge har bare to middelalderkatedraler som ikke falt i ruin, og Stavanger er den ene. Foto: Lene Buskoven / Anders Amlo, Riksantikvaren.

Stort lokalt engasjement i saken og vilje lokalt til å bruke tid på undersøkelser, gjorde at Riksantikvaren, i samråd med Klima- og miljødepartementet, tok initiativ til at det skulle gjennomføres en ytterligere geoteknisk utredning. Utredningen ble bekostet av Riksantikvaren.

– Multiconsult mener nå at den arkeologiske undersøkelsen kan gjennomføres med sikkerhet for personell, men under forutsetning av at utgravningen utføres under geoteknisk tilsyn, og at kun ett kammer i krypkjelleren graves ut av gangen. Det må bli slik på grunn av relativt komplekse sikkerhetsforanstaltninger. Det betyr at utgravningene, som opprinnelig var beregnet å ta ti uker, nå kan ta opp mot 20 uker å gjennomføre. Underveis må det være tett samarbeid mellom entreprenør, geotekniker og arkeologer, og undersøkelsene bør kunne være ferdige til sommeren, sier Elisabeth Dahle.

Overvåkning

Under utgravingen vil domkirkebygningen overvåkes nøye. Det installeres målepunkter på soklene til søyler i kirken, og målingene utføres før, under og etter utgravning.

– Ved tegn til bevegelse i kirkebygningen, må den arkeologiske undersøkelsen avsluttes umiddelbart. Dette er et absolutt krav både for å hindre fare for liv og helse, og fare for skade på kirkebygningen, sier Dahle.

NIKU og Multiconsult har beregnet kostnadene til arbeidet med utgravingen til nærmere 11,8 millioner kroner. For alle større tiltak gjelder prinsippet om at kostnadene til arkeologiske utgravinger må dekkes av tiltakshaver. Dette vil også gjelde for Stavanger Domkirke.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153