Nyheter

Siste tilskudd til Ettertanken på Røst

Gjennom flere år har Riksantikvaren støttet gjenbruksprosjektet Ettertanken på Røst. Nå blir siste tilskudd på kr 200 000 betalt ut før prosjektet står ferdig våren 2024.   

 

Publisert: 14. mars 2024

Røst og det gamle vanntårnet.
Fra vanntårn til møteplass. Vanntårnet blir satt i stand for å bli et sted for opplevelser. Foto: Martin Otterbeck.

Prosjektet skal gi det gamle vanntårnet på Røst en ny identitet som et landemerke, og det skal bli et utkikkspunkt til glede for lokalbefolkningen på Røst og besøkende. Ettertanken har hatt som mål å skape et unikt bygg som vil gi Røst oppmerksomhet lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og å fremme stolthet og fremtidsoptimisme i et øysamfunn med fraflytting. Totalt har prosjektet fått tildelt 1 million fra Riksantikvaren siden 2022. 

Det var en lett avgjørelse å gi støtte til dette, sier assisterende riksantikvar Audun Skeidsvoll. Prosjektet Ettertanken er godt og bredt forankret i Røstsamfunnet. Det støtter også opp under vår nye satsing på kystens kulturmiljøer.  

Foreningen Ettertankens Venner arbeider med ä skape kulturelt innhold i og rundt vanntårnet. Prosjektet bygger på en ide fra Charlotte og Per Fugelli som hadde en ide om å bygge om vanntårnet til et sted for refleksjon, ettertanke og et utkikkspunkt mot fremtiden. Gjennom prosjektet har vanntårnet blitt rehabilitert og tilrettelagt for aktiviteter.  

  Dette er et interessant gjenbruksprosjekt med potensial for en god samfunnsutvikling på Røst med utgangspunkt i kulturmiljø og kulturhistorie, sier Skeidsvoll.

Prosjektet passer godt med andre satsinger i kommunen, blant annet om reiselivsutvikling, oppfølging av kulturmiljøplan, formidling av fortellingene om Ouerini og Fortidsminneforeningens arbeid med istandsetting av det ikoniske Toralfhuset.  

Dette er Riksantikvarens satsing på verdiskaping:

Verdiskaping i kulturmiljøer er en tilskuddsordning  over statsbudsjettet. Riksantikvaren har som mål at verdiskapingsprosjektene skal være gode eksempler på kulturmiljøenes rolle i samfunnsutviklingen. Verdiskaping er et viktig verktøy i arbeidet med de nye bevaringsstrategiene. Strategien for Kystens kulturmiljø er på høring våren 2024. 

Riksantikvaren skal legge til rette for gode prosjekter for kulturmiljøbasert næring, distriktsutvikling og omstilling i lokalsamfunn. Samarbeid med Sametinget, fylkeskommunene og nasjonale partnere står sentralt i satsingen, og skal styrke kunnskapsutvikling, læring og formidling. 

 

Ligger vakkert til i kystlandskapet. Vanntårnet har en kjent og tydelig profil i landskapet.
Foto: Martin Otterbeck.
Røst og det gamle vanntårnet.
Fra vanntårn til møteplass. Vanntårnet blir satt i stand for å bli et sted for opplevelser.
Foto: Martin Otterbeck.
Røst får tilskudd til verdiskaping.
Utsikt fra Ettertanken. Utsikt over kystlandskapet gir et sted til ettertanke.
Foto: Martin Otterbeck.