Avgjørelser i klagesaker

Skudeneshavn kulturmiljø. Klage på avslag på søknad om dispensasjon for rehabilitering av våningshus. Kulturminneloven § 20.

Vår referanse 22/00543

Publisert: 25. april 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Rogaland fylkeskommunes avslag på søknad om dispensasjon for etablering av takopplett og heving av bygning. Fylkeskommunen avslo søknaden fordi tiltakene ville innebære vesentlige inngrep i kulturmiljøet. Riksantikvaren var enig med fylkeskommunen i at etablering av takopplett ville innebære et vesentlig inngrep på grunn av størrelsen og bygningens plassering i kulturmiljøet. Riksantikvaren var imidlertid ikke enig i at heving av bygningen var å anse som et vesentlig inngrep i kulturmiljøet, og omgjorde fylkeskommunens vedtak på dette punktet. Klagen ble delvis tatt til følge.