Avgjørelser i klagesaker

Skudeneshavn kulturmiljø. Klage på dispensasjon for etablering av avfallsstasjoner. Kulturminneloven § 20.

Vår referanse 22/02863

Publisert: 23. januar 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Rogaland fylkeskommunes vedtak om dispensasjon for etablering av to felles avfallsstasjoner i kulturmiljøet. Dispensasjonen ble begrunnet med risikoen for brann ville bli lavere, nedgravde løsninger ville være økonomisk uforsvarlig og at tiltaket er reversibelt.

Riksantikvaren fant at fylkeskommunens vedtak var basert på riktig bruk av dispensasjonsbestemmelsen. Klagen ble ikke tatt til følge.