Pressemelding

Søk om tilskudd innen 1. november

Eier du et kulturminne? Søk tilskudd innen 1. november til din fylkeskommune eller til Sametinget.

Publisert: 17. oktober 2022

Tilskudd til stabbur på Vesterdal Nedre..
Stabbur på Vesterdal Nedre. Tilskudd til stabbur på Vesterdal Nedre i 2022 i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Foto: Ingvild Vesterdal.

Riksantikvaren tildeler tilskudd til fylkeskommunene og Sametinget, og de fordeler tilskudd videre til eierne.

– Det første viktige steget i denne prosessen er eiernes søknader, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Vi råder alle eiere til å jobbe godt med søknaden sin, og lese gjennom informasjonen om tilskuddsordningene.

Tilskudd – flere typer ordninger

Det er flere ulike tilskuddsordninger. Hvilke tilskudd du kan søke om er avhengig av hvilken type kulturminne du eier eller vil søke om tilskudd til:

  • Fredede kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap
  • Teknisk-industrielle kulturminner
  • Bygg og anlegg fra middelalderen samt brannsikring
  • Fartøyvern
  • Fagutvikling i fartøyvernet
  • Verdensarvområdene

Skal du søke om tilskudd til fredede kulturminner i privat eie eller fartøyvern? Da sender du søknaden gjennom kulturmiljøforvaltningens søknadsportal Digisak, uansett hvilket fylke du bor i. For de andre tilskuddsordningene må du sjekke nettsiden til din fylkeskommune eller Sametinget. Les gjerne Riksantikvarens søknadstips for å få gode råd til søknaden din.

– Noen typer bygninger kan i utgangspunktet passe i flere av tilskuddsordningene, forklarer Geiran. – Om du for eksempel eier et fredet bygg i et av landets 2013 tette trehusmiljøene, som også ligger i et verdensarvområde, kan du i prinsippet søke på tre forskjellige ordninger. Det betyr nødvendigvis ikke at fylkeskommunen vil gi deg tilskudd fra alle tre, men det er verdt å sette seg inn i hvilken tilskuddsordning som passer best for akkurat ditt kulturminne og det du ønsker å gjøre.

Les om tilskuddHer finner du informasjon om hva du kan søke om støtte til, og hvordan du går fram for å søke.
Gode tips til søknadenHer kan du lese meir om kva ein god søknad om tilskot bør innehalde, og om krav til rapportering.
Tilskudd til D/S Børøysund i Oslo i 2022.
D/S Børøysund. Dampskipet Børøysund ble bygget i 1908, og hører hjemme i Oslo.
Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren.
Tilskudd til stabbur på Vesterdal Nedre..
Stabbur på Vesterdal Nedre. Tilskudd til stabbur på Vesterdal Nedre i 2022 i Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Foto: Ingvild Vesterdal.
Tilskudd til Reins kloster i Trøndelag.
Reins kloster. Vakre Reins kloster i Trøndelag fikk tilskudd i 2022. Klosteret ble opprettet ca. 1230.
Foto: Iselin Brevik, Riksantikvaren.
Riskafjord II fikk tilskudd i Rogaland i 2022.
Riskafjord II. Riskafjord II ble opprinnelig bygd i 1864, og har siden fra 1927 og frem til i dag vært lokalrutebåt. Den har ikke vært bygget om siden 1950-tallet.
Foto: Øyvind Lande.
Tilskudd til Mustadbua.
Mustadbua i Finnmark. Samiske kulturminner er et satsingsområde for kulturmiljøforvaltningen. Sametinget ga tilskudd til Mustadbua i 2022.
Foto: Ellen Gamnes.
Tilskudd i Viken til Flesberg prestegård i 2022.
Flesberg prestegård. Prestegården i Flesberg er fredet, og fikk tilskuddsmidler i Vike i 2022.
Foto: Ukjent, Riksantikvaren.
Tilskudd til Fjærtoftbruket i berlevåg i 2022.
Fjærtoftbruket i Berlevåg. Fjærtoftbruket i Berlevåg fikk tilskudd i Troms og Finnmark i 2022.
Foto: Halfdan Mikalsen.
Tilskudd til Tørrstugu i Tessanden i 2022.
Innvendig i Tørrstugu i Tessanden. I 2022 fikk Tørrstugu i Tessanden tilskudd i Innlandet.
Foto: Jehans Storvik.
Tilskudd til Tørrstugu i Innlandet.
Tørrstugu i Tessanden. Tørrstugu i Tessanden ligger i Innlandet.
Tilskudd til Røsvik handelssted i Nordland.
Røsvik handelssted. Røsvik handelssted i Nordland ble etablert midt på 1700-tallet. Det ligger i Sørfold kommune.
Foto: Siv Leden, Riksantikvaren.
Tilskudd til Svalgangsbrygga i 2022.
Svalgangsbrygga. Svalgangsbrygga ligger i Aresvik i Møre og Romsdal, og den er fra 1600-tallet. Nå er istandsettingen i gang.
Foto: Nordmøre museum.
Tilskudd til gamlestova på Berge.
Gamlestova på Berge. Gamlestova på Berge er fra 1607. Vestland ga tilskudd i 2022.
Foto: Anders Jansen.

Tilskudd i 2023 i statsbudsjettet

I regjeringens forslag til statsbudsjett har de ulike tilskuddspostene fått disse rammene i 2023.

wdt_ID Tilskuddspost Forslag til bevilgning 2023
1 Post 71. Fredede kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap 142,759,000.00
2 Post 72. Teknisk-industrielle kulturminner 58,554,000.00
3 Post 73. Bygg og anlegg fra middelalderen samt brannsikring 59,072,000.00
4 Post 74. Fartøyvern 70,605,000.00
5 Post 75. Fagutvikling i fartøyvernet: fartøyvernsentre 15,557,000.00
6 Post 79. Verdensarvområdene 53,372,000.00
Tilskuddspost Forslag til bevilgning 2023

Tilskudd i 2022

I 2022 fikk fylkeskommunene og Sametinget summene du ser i tabellen til fordeling på de ulike tilskuddsordningene. Deretter valgte de ut hvilke søkere som skulle få tildelt tilskudd for 2022.

Listen under viser tilskudd per post per fylke

1. Freda kulturminne i privat eie, 2. Tekniske og industrielle kulturminner, 3. Brannsikring av tette trehusmiljø, 4.Profan middelalder, 5. Middelalderruiner, 6.Fartøyvern, 7.Verdensarv.

wdt_ID Fylke 1. Post 71 2. Post 72 3. Post 73 4. Post 73 5. Post 73 6. Post 74 7. Post 79
1 Agder 6,500,000.00 9,600,000.00 1,450,000.00 1,200,000.00 0.00 2,735,000.00 0.00
2 Innlandet 26,500,000.00 10,100,000.00 3,650,000.00 900,000.00 1,500,000.00 1,400,000.00 0.00
3 Møre og Romsdal 3,200,000.00 1,115,000.00 3,500,000.00 31,000.00 0.00 2,550,000.00 2,500,000.00
4 Nordland 13,000,000.00 2,800,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 5,250,000.00
5 Oslo 3,200,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00
6 Rogaland 3,200,000.00 1,400,000.00 725,000.00 0.00 0.00 16,000,000.00 0.00
7 Sametinget 4,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00
8 Troms og Finnmark 8,850,000.00 1,500,000.00 200,000.00 0.00 0.00 5,500,000.00 7,775,000.00
9 Trøndelag 12,500,000.00 4,000,000.00 2,150,000.00 0.00 3,000,000.00 5,000,000.00 9,550,000.00
10 Vestfold og Telemark 15,500,000.00 5,000,000.00 450,000.00 3,700,000.00 700,000.00 7,000,000.00 8,500,000.00
11 Vestland 21,650,000.00 12,100,000.00 1,700,000.00 1,365,000.00 5,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
12 Viken 24,300,000.00 11,100,000.00 2,525,000.00 1,004,000.00 785,000.00 5,100,000.00 0.00
13 Samlet 142,450,000.00 58,715,000.00 18,350,000.00 9,700,000.00 10,985,000.00 71,285,000.00 53,575,000.00
Fylke 1. Post 71 2. Post 72 3. Post 73 4. Post 73 5. Post 73 6. Post 74 7. Post 79