Nyheter

Spørreundersøkelse om behov for veiledning om konsekvensutredninger

Publisert: 3. juni 2019 | Endret: 30. januar 2024

Bryggen Bergenis: dološáiggis Foto: Riikkaantikvára

Miljødirektoratet ønsker tilbakemeldinger om veiledningsbehovet knyttet til konsekvensutredninger.

Miljødirektoratet har et hovedansvar for faglig utvikling når det gjelder konsekvensutredninger innenfor Klima- og miljødepartementets ansvarsområde.

I 2019 har Miljødirektoratet startet opp et 2-årig prosjekt med å utvikle ny sektornøytral veiledning og metodikk for konsekvensutredninger. Arbeidet skjer i tett dialog med Riksantikvaren.

Når prosjektet er avsluttet vil ny veiledning og metodikk bli tilgjengelig gjennom nye nettsider om konsekvensutredninger på Miljødirektoratet.no, og skal bidra til å gi ansvarlig myndighet best mulig grunnlag for å finne gode miljøløsninger.

Nå kan du gi dine innspill om behovet for veiledning til konsekvensutredninger av klima- og miljøtema ved å bruke 3-5 minutter på å svare på denne spørreundersøkelsen.

Dato 03.06.2019 09:39 endret 03.06.2019 09:39